O NAS

Loża Małopolska jest jedną z największych Lóż Regionalnych BCC, organizacji aktywnie działającej na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa oraz obrony interesów przedsiębiorców. Skupia firmy z różnych branż, a zaangażowanie jej członków na rzecz rozwoju przedsiębiorczości jest wysoko oceniane przez władze wojewódzkie, lokalne i organizacje gospodarcze, z którymi współpracuje.

Członkowie Loży uczestniczą w pracach wielu gremiów, zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i lokalnym, które spełniają rolę opiniodawczo-doradczą w istotnych sprawach związanych z realizacją polityki rozwoju województwa małopolskiego, m.in. w Zespole ds. Poprawy Efektywności Współpracy Administracji z Biznesem, czy Komitecie Monitorującym RPO Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Jako przedstawiciele związku pracodawców reprezentują Lożę Małopolską w, m.in.: Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego, Wojewódzkiej oraz Powiatowych Radach Rynku Pracy oraz innych zespołach.

Szczególnym obszarem zainteresowania Loży jest współpraca z młodzieżą akademicka, szczególnie z prężnie działającym Małopolskim Studenckim Forum BCC. Loża patronuje również Komitetowi Lokalnemu AISEC.

Poprzez swoje efektywne działania Loża Małopolska BCC na stałe wpisała się w krajobraz gospodarczy województwa małopolskiego. Postrzegana jest jako aktywna organizacja przedsiębiorców o dużym autorytecie.

ZASADY BCC

BCC to forum współdziałania i dyskusji nad problemami gospodarki i jej otoczenia. Zadaniem organizacji jest budowanie wspólnego prestiżu i siły środowiska, a także wzajemna pomoc i współpraca.

BCC jest organizacją współpracującą z innymi w interesie swoich członków i pomyślności państwa. Pracujemy nad podniesieniem społecznego prestiżu przedsiębiorców. Nasi członkowie otrzymują wsparcie eksperckie oraz specjalistyczne warsztaty i szkolenia biznesowe.

BCC jest organizacją międzynarodową. Od początku swojego istnienia BCC propaguje idee odpowiedzialności społecznej firm.

© Copyright - BCC