Strona główna Mapa serwisu Kontakt

MojeBiuro

"Pułapki przy przejmowaniu spółek. Mądry inwestor przed szkodą" - spotkanie z firmą EY
2016-10-26

Dnia 24 października 2016 roku w Domu Polonii w Krakowie odbyło się spotkanie członków Loży Małopolskiej Business Centre Club organizowane wspólnie z firmą EY – jedną z największych w Polsce firm świadczących usługi audytorskie i consultingowe. Goście, Pan Grzegorz Cywiński oraz Pan Zbigniew Pindel, poprowadzili seminarium pod hasłem "Pułapki przy przejmowaniu spółek. Mądry inwestor przed szkodą". 

+ czytaj więcej

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO
2016-10-23

W dniach 20 i 21 października odbyło się w Krakowie posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 pod przewodnictwem Wicemarszałka Województwa Małopolskiego Stanisława Sorysa.

+ czytaj więcej

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy
2016-10-10

W dniach 7-8.10.2016 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie WRRP w Racławicach w którym uczestniczyli członkowie Loży Małopolskiej BCC: Alicja Langsteiner, reprezentująca również Polską Organizacje Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Kanclerz Marek Piwowarczyk, Przewodniczący Rady.

+ czytaj więcej


O loży

Loża Małopolska jest jedną z największych Lóż Regionalnych BCC, organizacji aktywnie działającej na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa oraz obrony interesów przedsiębiorców. Skupia firmy z różnych branż a zaangażowanie jej członków na rzecz rozwoju przedsiębiorczości jest wysoko oceniane przez władze wojewódzkie, lokalne i organizacje gospodarcze, z którymi współpracuje.

Członkowie Loży uczestniczą w pracach wielu gremiów, zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i lokalnym, które spełniają rolę opiniodawczo-doradczą w istotnych sprawach związanych z realizacją polityki rozwoju województwa małopolskiego.

Jako przedstawiciele związku pracodawców reprezentują Lożę Małopolską, m.in.: w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, w Wojewódzkiej oraz Powiatowych Radach Zatrudnienia oraz innych zespołach.

Szczególnym obszarem zainteresowania Loży jest współpraca z młodzieżą akademicka, szczególnie z prężnie działającym Małopolskim Studenckim Forum BCC. Loża patronuje również Komitetowi Lokalnemu AISEC.

Poprzez swoje efektywne działania Loża Małopolska BCC na stałe wpisała się w krajobraz gospodarczy województwa małopolskiego. Postrzegana jest jako aktywna organizacja przedsiębiorców o dużym autorytecie.