Strona główna Mapa serwisu Kontakt

MojeBiuro

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego
2016-09-27

W dniu 21.09.2016 r. odbyło się posiedzenie WRDS w Krakowie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Loży Małopolskiej BCC, Prezes Jan Bączek oraz Kanclerz Marek Piwowarczyk.

+ czytaj więcej

Spotkanie z Wicepremierem Mateuszem Morawieckim
2016-08-01

Kanclerz Marek Piwowarczyk wziął udział w spotkaniu szefów najważniejszych organizacji zrzeszających przedsiębiorców w Małopolsce z Wicepremierem Mateuszem Morawieckim,  zorganizowanym w redakcji Dziennika Polskiego.

+ czytaj więcej

X posiedzenie Komitetu Monitorującego
2016-07-27

W dniach 22-23 lipca odbyło się w Racławicach X posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w którym uczestniczył jego członek, Kanclerz Marek Piwowarczyk.

+ czytaj więcej


O loży

Loża Małopolska jest jedną z największych Lóż Regionalnych BCC, organizacji aktywnie działającej na rzecz rozwoju gospodarki wolnorynkowej, tworzenia dobrego prawa oraz obrony interesów przedsiębiorców. Skupia firmy z różnych branż a zaangażowanie jej członków na rzecz rozwoju przedsiębiorczości jest wysoko oceniane przez władze wojewódzkie, lokalne i organizacje gospodarcze, z którymi współpracuje.

Członkowie Loży uczestniczą w pracach wielu gremiów, zarówno na szczeblu wojewódzkim jak i lokalnym, które spełniają rolę opiniodawczo-doradczą w istotnych sprawach związanych z realizacją polityki rozwoju województwa małopolskiego.

Jako przedstawiciele związku pracodawców reprezentują Lożę Małopolską, m.in.: w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, w Wojewódzkiej oraz Powiatowych Radach Zatrudnienia oraz innych zespołach.

Szczególnym obszarem zainteresowania Loży jest współpraca z młodzieżą akademicka, szczególnie z prężnie działającym Małopolskim Studenckim Forum BCC. Loża patronuje również Komitetowi Lokalnemu AISEC.

Poprzez swoje efektywne działania Loża Małopolska BCC na stałe wpisała się w krajobraz gospodarczy województwa małopolskiego. Postrzegana jest jako aktywna organizacja przedsiębiorców o dużym autorytecie.