Entries by Biuro Bcc

XI Forum Przedsiębiorców Małopolski z udziałem Business Centre Club

3 czerwca br. odbyło się organizowane przez Grupę Polska Press XI Forum Przedsiębiorców Małopolski. Tematem przewodnim tej edycji była Marka Małopolska. Świetne pomysły, jakość, tradycja, technologia to doskonały wyróżnik na arenie międzynarodowej. O tych wyróżnikach mówiła także Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii, która podjęła ciekawy wątek o tym czym jest dziś i czym […]

Posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WM

W dniu 14.06.2019 r. odbyło się XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w którym uczestniczył Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk. Głównym tematem posiedzenia były modyfikacje kryteriów wyboru projektów dla kolejnych Poddziałań oraz zatwierdzenie sprawozdania rocznego z realizacji RPO. Uczestnicy posiedzenia przyjęli uchwały zatwierdzające zmiany kryteriów oraz roczne sprawozdanie.

Jubileusz Staco Polska

W Zamku Królewskim w Niepołomicach firma  Staco Polska Sp. z o.o. , członek Loży Małopolskiej BCC,  obchodziła jubileusz 30-lecia swojej działalności, w którym uczestniczyli przedstawiciele Loży, Kanclerz Marek Piwowarczyk oraz Honorowy Dyrektor Zbigniew Putaj.

Posiedzenie Prezydium WRDS w sprawie ArcelorMittal

Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Krakowie, w którym uczestniczył Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk, poświęcone było sytuacji związanej z decyzją o zatrzymaniu stalowni i wielkiego pieca w Oddziale Krakowskim ArcelorMittal Poland S.A.

Firmy Dobrze Widziane 2019

8 maja 2019 roku w siedzibie Business Centre Club o godzinie 12:00 odbył się finał X edycji konkursu Firma Dobrze Widziana, którego celem jest promowanie firm prowadzących biznes społecznie odpowiedzialny, szerzący wiedzę na temat społecznej odpowiedzialności biznesu i skutecznych metod komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej. W tym roku nagrodzonych zostało 69 firm. Miło […]