Entries by Biuro Bcc

Konkurs Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej

Informujemy, że rozpoczęła się XXIV edycja konkursu „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, którego inicjatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy. Konkurs skierowany jest do kreatywnych przedsiębiorców, odpowiedzialnie podchodzących do biznesu, dbających o komfort pracy oraz rozwój zawodowy swoich pracowników. Mogą w nim wziąć udział jedynie te firmy, które w okresie trzech ostatnich lat nie odnotowały śmiertelnych, ciężkich […]

Firmy Dobrze Widziane

W Warszawie w Pałacu Lubomirskich odbył się finał VIII edycji konkursu Firma Dobrze Widziana, którego celem jest promowanie firm prowadzących biznes społecznie odpowiedzialny, szerzących wiedzę na temat metod CSR oraz skutecznego komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej. W tym roku w konkursie nagrodzono 54 firmy. Z Loży Małopolskiej BCC tytuł Firmy Dobrze Widzianej otrzymały […]

Firmy Dobrze Widziane

W Warszawie w Pałacu Lubomirskich odbył się finał VIII edycji konkursu Firma Dobrze Widziana, którego celem jest promowanie firm prowadzących biznes społecznie odpowiedzialny, szerzących wiedzę na temat metod CSR oraz skutecznego komunikowania o prowadzonej przez firmę działalności społecznej. W tym roku w konkursie nagrodzono 54 firmy. Z Loży Małopolskiej BCC tytuł Firmy Dobrze Widzianej otrzymały […]

XV edycja konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

Pragniemy Państwa poinformować, że rusza XV edycja konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy organizowanego wspólnie z Ministerstwem Finansów. Celem konkursu jest tworzenie przyjaznej atmosfery współpracy pomiędzy urzędami skarbowymi a przedsiębiorcami, co jest istotne zarówno z punktu widzenia środowiska gospodarczego, jak i administracji skarbowej.

XIV posiedzenie KM RPO

W dniach 20 – 21 kwietnia 2017 r. w Radoczy odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-20120, w którym uczestniczył jego członek, Kanclerz Marek Piwowarczyk.

II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczął realizację II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W ramach działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia, przewidziane zostały spotkania informacyjne oraz warsztaty projektowe przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców województwa małopolskiego.

WRDS o reformie edukacji i problemach polskiego hutnictwa

W dniu 07.04.17 r.  odbyło się kolejne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim, które prowadził jej Przewodniczący, Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk. W posiedzeniu uczestniczyli m.in.  Pani Jadwiga Emilewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pan  Józef Pilch, Wojewoda Małopolski, Pani Halina Cimer, Małopolski Wicekurator Oświaty, Pani Grażyna Ralska, Prezes Zarządu Okręgu Małopolskiego […]