Biuro Rzecznika MŚP w Krakowie otwarte

W dniu 6.12.2018 r. odbyło się otwarcie Oddziału Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Krakowie, w którym uczestniczył Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk. Po powitaniu zebranych przez pełnomocnika terenowego Grzegorza Piątkowskiego głos zabrali Rzecznik Adam Abramowicz oraz  Wicepremier Jarosław Gowin, którzy przypomnieli genezę ustanowienia instytucji Rzecznika, jego zadania, kompetencje oraz otwartość na współpracę z przedsiębiorcami.
Jak podkreślono, instytucja Rzecznika MiŚP została utworzona, aby chronić interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz poprawić jakość otoczenia prawnego. Przedsiębiorcy z województw małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego z chwilą otwarcia biura uzyskali możliwość korzystania z pomocy prawnej oraz reprezentacji interesów w sprawach przewidzianych w ustawie o Rzeczniku MSP.