Biznes. Trendy. Małopolska

Informujemy o ukazaniu się pierwszego numeru miesięcznika „Biznes.Trendy.Małopolska” wydawanego przez Małopolska Agencję Rozwoju Regionalnego SA. Jak czytamy w liście skierowanym do czytelników przez Prezesa Zarządu MARR Pana dr Jana Pamułę,  miesięcznik zajmować się będzie nowymi trendami w biznesie, potencjałem Małopolski oraz prezentacjami dobrych praktyka z naszego regionu. MARR jako spółka otoczenia biznesu jest ważnym uczestnikiem procesu budowania relacji z klientami, partnerami, pracownikami i społecznościami lokalnymi.

Serdecznie gratulujemy tego znakomitego przedsięwzięcia i zachęcamy wszystkich Państwa do włączenia się do grona stałych czytelników.