Spotkanie szkoleniowo-doradcze Małopolskiej Grupy Menadżerskiej BCC – „Compliance w przedsiębiorstwie – ochrona dla spółki oraz kadry managerskiej”

Loża Małopolska Business Centre Club wraz z Kancelarią Sadkowski i Wspólnicy, mają przyjemność zaprosić na spotkanie szkoleniowo-doradcze Małopolskiej Grupy Menadżerskiej BCC, które odbędzie się 27 listopada 2019 roku w Krakowie.  Read more

XI Forum Przedsiębiorców Małopolski z udziałem Business Centre Club

3 czerwca br. odbyło się organizowane przez Grupę Polska Press XI Forum Przedsiębiorców Małopolski. Tematem przewodnim tej edycji była Marka Małopolska. Świetne pomysły, jakość, tradycja, technologia to doskonały wyróżnik na arenie międzynarodowej. O tych wyróżnikach mówiła także Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii, która podjęła ciekawy wątek o tym czym jest dziś i czym może być Made in Poland.   Read more

Posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WM

W dniu 14.06.2019 r. odbyło się XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w którym uczestniczył Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk. Głównym tematem posiedzenia były modyfikacje kryteriów wyboru projektów dla kolejnych Poddziałań oraz zatwierdzenie sprawozdania rocznego z realizacji RPO. Uczestnicy posiedzenia przyjęli uchwały zatwierdzające zmiany kryteriów oraz roczne sprawozdanie.

Kanclerz Marek Piwowarczyk gościem Okręgowego Zjazdu SKwP

Kanclerz Marek Piwowarczyk uczestniczył na zaproszenie Zarządu Oddziału Okręgowego w Krakowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Okręgowym Zjeździe Delegatów, na którym dokonano podsumowania ubiegającej kadencji Zarządu i wyboru nowych władz.
Read more

Posiedzenie Prezydium WRDS w sprawie ArcelorMittal

Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Krakowie, w którym uczestniczył Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk, poświęcone było sytuacji związanej z decyzją o zatrzymaniu stalowni i wielkiego pieca w Oddziale Krakowskim ArcelorMittal Poland S.A. Read more

5. urodziny EXPO w Krakowie!

Międzynarodowe Centrum Targowo – Kongresowe EXPO Kraków, którego właścicielem i operatorem jest firma Targi w Krakowie, członek Loży Małopolskiej BCC, istnieje już pięć lat.
Read more

Prezes Wiesław Nowak Honorowym Konsulem Republiki Bułgarii

Prezes ZUE S.A., członek Rady Głównej BCC oraz Rady Regionalnej Loży Małopolskiej został Honorowym Konsulem Republiki Bułgarii w Krakowie. W uroczystości otwarcia nowego Konsulatu i wręczenia patentu konsularnego oraz exequatur nowemu konsulowi uczestniczył Ambasador Republiki Bułgarii w  Polsce, Prezydent Miasta Krakowa, senatorowie, władze regionalne, dyplomaci oraz reprezentanci licznych instytucji. W swoich wystąpieniach zaproszeni goście życzyli Konsulowi Wiesławowi Nowakowi  sukcesów w działaniach dla rozwoju relacji polsko-bułgarskich zarówno w obszarze biznesowym, jak i kulturalnym. Podkreślali wysoki autorytet, kompetencje oraz cechy osobowe nowego konsula, które sprzyjać będą tym działaniom.
W imieniu Loży Małopolskiej BCC Kanclerz Marek Piwowarczyk przekazał Konsulowi najlepsze życzenia wraz z listem gratulacyjnym.

Posiedzenie WRRP

W dniu 20.03.2019 r. odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy pod przewodnictwem  Kanclerza Loży Małopolskiej BCC Marka Piwowarczyka, z udziałem Alicji Langsteiner, członka Loży. Rada wydała opinie na temat projektu Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019 oraz wykazu zawodów, w których może być dokonana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych. Członkowie Rady zapoznali się również z aktualnym portfelem projektów realizowanych przez WUP oraz propozycją podziału zwiększonego limitu środków Funduszy Pracy na działania fakultatywne a także zapoznali się ze sprawozdaniem z realizacji zadań WUP w 2018 r. Wysłuchali również  informacji o wynikach głosowania obiegowego dotyczącego uruchamianych nowych kierunków kształcenie w szkołach.

XXIV posiedzenie Komitetu Monitorującego

Kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego odbyło się 15.03.2019 r., w którym uczestniczył Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk.

Członkowie Komitetu zapoznali się z wynikami badań ewaluacyjnych dotyczących wsparcia w zakresie wzmacniania badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji w ramach 1. Osi priorytetowej RPOWM, dokonali szeregu zmian kryteriów wyboru projektów w wybranych poddziałaniach oraz przyjęli zaktualizowany Plan Ewaluacji RPOWM na lata 2014-2020.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWM

W dniu 30 stycznia 2019 roku odbyło się XIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w którym uczestniczył Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk. Komitet dokonał modyfikacji oraz przyjął nowe kryteria wyboru następujących projektów : Bony na innowacje, Aktywizacja zawodowa – projekty powiatowych urzędów pracy, Aktywizacja zawodowa – doradztwo zawodowe dla osób powracających z zagranicy, Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP, Wsparcie ekonomii społecznej oraz Małopolska chmura edukacyjna. Podsumowano również działalność Komitetu w ub. roku.