Ks. bp prof. dr hab. Tadeusz Pieronek nie żyje

Z głębokim żalem żegnamy  zmarłego  ś.p. Księdza Biskupa Tadeusza Pieronka, Honorowego Członka Loży Małopolskiej Business Centre Club, wieloletniego Przewodnika Duchowego naszych spotkań wigilijnych i wielkanocnych, podczas których  swoimi wystąpieniami  inspirował nas do wielu refleksji oraz nowych działań.

Będziemy pamiętać Zmarłego jako kapłana oddanego Bogu i ludziom, człowieka dobrego, prawego, odważnego i przepełnionego mądrością oraz otwartego na sprawy kraju oraz zwykłego człowieka.

Polecamy modlitwie ś.p. Ks. Biskupa.

Biuro Rzecznika MŚP w Krakowie otwarte

W dniu 6.12.2018 r. odbyło się otwarcie Oddziału Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców w Krakowie, w którym uczestniczył Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk. Po powitaniu zebranych przez pełnomocnika terenowego Grzegorza Piątkowskiego głos zabrali Rzecznik Adam Abramowicz oraz  Wicepremier Jarosław Gowin, którzy przypomnieli genezę ustanowienia instytucji Rzecznika, jego zadania, kompetencje oraz otwartość na współpracę z przedsiębiorcami.
Jak podkreślono, instytucja Rzecznika MiŚP została utworzona, aby chronić interesy mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz poprawić jakość otoczenia prawnego. Przedsiębiorcy z województw małopolskiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego z chwilą otwarcia biura uzyskali możliwość korzystania z pomocy prawnej oraz reprezentacji interesów w sprawach przewidzianych w ustawie o Rzeczniku MSP.

 

Forum Przedsiębiorców – Biznes i praca

W dniu 22 listopada 2018 r. w siedzibie Expo Kraków odbyło się jubileuszowe X Forum Przedsiębiorców pod tytułem: Biznes i Praca – jak przełamać bariery rozwoju. Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk wziął udział w dyskusji panelowej na temat: Jak pobudzić rozwój gospodarczy oparty na nowoczesnych technologiach i materiałach oraz efektywnej organizacji pracy a jednocześnie przyspieszyć proces transformacji rodzimych firm. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na zagrożenia wynikające z braku pracowników przestawiając propozycje złagodzenia tego problemu począwszy od zmiany profilu kształcenia branżowego i wyższego w celu lepszego dostosowania do aktualnych i przyszłych potrzeb pracodawców. Omówił wpływ innowacji na zwiększenie konkurencyjności firm, również w kontekście „megatrendów” niosących ze sobą rozwój technologiczny, zwracając uwagę na konieczność podnoszenia produktywności i automatyzację procesów. Przedstawił również oczekiwania przedsiębiorców wobec władz rządowych i samorządowych dla istotnej poprawy sytuacji na rynku pracy.

Posiedzenie WRRP

W dniach 16-17 listopada 2018 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie Wojewódzkiej Rady  Rynku Pracy wraz z warsztatami, pod przewodnictwem Kanclerza Loży Małopolskiej BCC Marka Piwowarczyka. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie WRRP, Dyrektor WUP wraz z Zastępcami oraz pracownicy realizujący projekty.
W pierwszym dniu odbyły się warsztaty podczas których zaprezentowane zostały projekty „Małopolskie gwarancje na rzecz aktywności społeczno – zawodowej”, „Kierunek Kariera”, „Kierunek Kariera Zawodowa”. Dyskutowano również na temat zadań, roli oraz zasad funkcjonowania Rady w obecnej kadencji przyjmując wytyczne dla ich realizacji.
W drugim dniu odbyło się posiedzenie Rady poświęcone propozycji podziału środków Funduszy Pracy na 2019 r. na sfinansowanie fakultatywnych zadań WUP, zapoznaniu się z najważniejszymi projektami własnymi realizowanymi przez WUP, omówieniu sytuacji na rynku pracy w Małopolsce oraz zaopiniowaniu nowych kierunków kształcenia w szkołach. Po dyskusji członkowie Rady podjęli stosowne uchwały.

Członkowie Loży Małopolskiej BCC kandydatami do Sejmiku Województwa Małopolskiego

Informujemy, że do Sejmiku Województwa Małopolskiego kandydują członkowie Loży Małopolskiej BCC :

– Kajetan dObyrn – Komitet Wyborczy Platforma.Nowoczesna – Koalicja Obywatelska, okręg nr 3, lista nr 4, poz.8

– Stanisław Pater – Komitet Wyborczy Partia Zieloni, okręg nr 4, lista nr 3, poz.1.

Kanclerz Marek Piwowarczyk członkiem Rady Biznesu Wydziału Finansów i Prawa UEK

Kanclerz Loży Małopolskiej BCC uczestniczył w inauguracyjnym posiedzeniu Rady Biznesu Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, które odbyło się 2 października br. Gospodarz  spotkania, Dziekan Wydziału Finansów i Prawa prof.dr hab. Mariusz Andrzejewski wraz z współpracownikami określili obszary współpracy w ramach funkcjonowania Rady a także zapoznali zebranych z aktualną problematyką kształcenia studentów. Członkowie Rady dyskutowali na temat profilu kształcenia studentów, zwracając szczególną uwagę na merytoryczny zakres programu studiów i konieczność jego przystosowania do wymagań rynkowych. Ustalono, że członkowie Rady prześlą swoje uwagi w tym zakresie, które posłużą do wprowadzania ewentualnych uzupełnień planów studiów.  Zapoznano się również z projektem utworzenia przez UEK spółki celowej działającej na rzecz wdrażania prac badawczo-rozwojowych, wyrażając zainteresowania współpracą z nowo utworzonym podmiotem.

Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Świadomie do celu”

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski, Prezes Agencji Rozwoju Miasta S.A. oraz Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Krakowa i okolic na Targi Pracy i Przedsiębiorczości „Świadomie do celu”, które odbędą się 18 października 2018 r. (czwartek) w godz. 10.00 – 14.00 w TAURON Arenie Kraków, ul. Stanisława Lema 7.
Read more

Kanclerz Marek Piwowarczyk Przewodniczącym WRRP w Krakowie

Inauguracyjne posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Krakowie odbyło się w dniu 19 września br.  Posiedzenie otworzył Członek Zarządu Województwa Małopolskiego Grzegorz Lipiec, który wręczył obecnym akty powołania do Rady. Wśród członków Rady znaleźli się : Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk oraz Alicja Langsteiner, reprezentująca Polską Organizację  Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, członek BCC. W wyniku głosowania Marek Piwowarczyk wybrany został jednogłośnie, po raz czwarty, Przewodniczącym Rady.

Członkowie Rady zapoznali się z zakresem działania WRRP oraz aktualnie realizowanymi projektami przez WUP w Krakowie.

 

Uroczystość 5-lecia firmy Velvet CARE

W piątek 14 września 2018 w zakładzie produkcyjnym firmy Velvet Care w Kluczach odbyła się uroczystość zorganizowana z okazji 5. rocznicy powstania spółki oraz uruchomienia nowej maszyny papierniczej.
Read more

Posiedzenie Komitetu Monitorującego

W dniu 4.07.2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w którym uczestniczył Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk. Członkowie Komitetu wprowadzili zmiany w przyjętych wcześniej kryteriach wyboru projektów oraz zatwierdzili kryteria wyboru dla nowych projektów.