XIX posiedzenie Komitetu Monitorującego

W dniu 19 marca 2018 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego, w którym uczestniczył Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk. Komitet podjął uchwały zatwierdzające modyfikacje kryteriów wyboru projektów, wprowadzające zmiany programu PRO WM oraz zaktualizowanego Planu Ewaluacji.

Małopolska Konferencja Publicznych Służb Zatrudnienia

W dniu 5.02.2018 r. odbyła się Konferencja Publicznych Służb Zatrudnienia, w której uczestniczył Kanclerz Marek Piwowarczyk – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Po wystąpieniach oficjalnych dokonano podsumowania najważniejszych projektów partnerskich realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy. Wręczone zostały również Medale Za Długoletnią Służbę oraz Małopolskie Nagrody Rynku Pracy.

XVIII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO

W dniu 3.02.2018 r. w Krakowie odbyło się posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z udziałem Kanclerza Marka Piwowarczyka. Członkowie Komitetu dokonali zmian w wcześniej uchwalonych kryteriach wyboru projektów oraz zapoznali się z wynikami badań ewaluacyjnych oraz podsumowali działalność KM za 2017 r.

Małopolskie Obligacje Społeczne

W dniu 24.01.2018 r. odbyło się drugie posiedzenie Rady Programowej projektu „Małopolskie Obligacje Społeczne”, w którym uczestniczył członek Rady Kanclerz Marek Piwowarczyk. Rada dyskutowała na temat montażu finansowego pozwalającego na obniżenie kosztów zakupu bonu na świadczenie usług opiekuńczych , do ceny oferowanej w ramach szarej strefy. Rada zapoznała się również z wynikami badań w zakresie potrzeb, oczekiwań  oraz potencjalnych kierunków rozwoju usług wspierających osoby starsze.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWM

W dniu 18 grudnia 2017 r. w Krakowie odbyło się XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w którym uczestniczył Kanclerz Marek Piwowarczyk, członek Komitetu.
Komitet podjął uchwały w sprawie harmonogramu prac na 2018 r. oraz zatwierdzenia propozycji zmian w RPOWM na lata 2014-2020. Dokonał również zmian w kryteriach wyboru projektów oraz uchwalił kryteria wyboru dla nowych projektów.

WRDS o organizacji przewozów regionalnych

Ostatnie w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim odbyło się 15.12.2017 r. Posiedzenie, które prowadził Przewodniczący WRDS Kanclerz Marek Piwowarczyk poświęcone było organizacji kolejowych przewozów regionalnych w Małopolsce i zorganizowane zostało w związku z konfliktem pomiędzy Przewozami Regionalnymi Sp. z o.o. Oddział Małopolski a Kolejami Małopolskimi Sp. z o.o.

Read more

„Chodzi o ludzi” – Jubileusz Firmy ASTOR

W dniu 8 grudnia 2017 r., w gmachu Opery Krakowskiej, odbyła się uroczysta Gala 30-lecia istnienia firmy ASTOR, która otwiera całoroczne świętowanie jubileuszu.  „Chodzi o ludzi” to główna myśl, która przyświecała temu wieczorowi, bez ludzi nie ma bowiem technologii. Stąd motto – Moc technologii, które definiowało firmę ASTOR 5 lat temu, przerodziło się w „Gdzie technologia spotyka człowieka”. Galę poprowadzili: Renata Poreda z ASTORa oraz Łukasz Cioch z LCmedia.pl.

Read more

Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017

29 listopada 2017 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie uroczysta Gala tegorocznej edycji Konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej”, organizowanego już po raz siódmy przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Read more

Rewolucja antykorupcyjna nadchodzi – co dla firm oznacza nowa ustawa o jawności życia publicznego? – Spotkanie EY

Uprzejmie zapraszam na spotkanie organizowane przez EY (dawniej Ernst&Young), które odbędzie się 6 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 (rejestracja od godz. 9.30) w Qubus Hotel Kraków przy ul. Nadwiślańskiej 6, które poprowadzą: Tomasz Dyrda – Associate Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY, Jarosław Grzegorz – Starszy Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY oraz Robert Sroka – Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY

Read more

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Krakowie

W dniach 17-18 listopada odbyło się w Radoczy wyjazdowe posiedzenie WRRP w Krakowie połączone w warsztatami dla członków Rady, które prowadził jej Przewodniczący Kanclerz Marek Piwowarczyk. W pierwszym dniu uczestnicy dyskutowali na temat „ Czy cudzoziemcy są zagrożeniem czy szansą dla rynku pracy„ oraz zasadami ich zatrudniania. Dyskutowali również na temat programów wsparcia dla pracodawców i pracowników  oraz sytuacją szkolnictwa zawodowego w świetle reformy szkolnictwa, a także o aspektach kształcenia ustawicznego.
Podjęto również dyskusję na temat roli i zasad funkcjonowania rad podczas panelu zatytułowanego „Czy rady rynku pracy są potrzebne?”.
Read more