WRDS o organizacji przewozów regionalnych

Ostatnie w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim odbyło się 15.12.2017 r. Posiedzenie, które prowadził Przewodniczący WRDS Kanclerz Marek Piwowarczyk poświęcone było organizacji kolejowych przewozów regionalnych w Małopolsce i zorganizowane zostało w związku z konfliktem pomiędzy Przewozami Regionalnymi Sp. z o.o. Oddział Małopolski a Kolejami Małopolskimi Sp. z o.o.

Read more

„Chodzi o ludzi” – Jubileusz Firmy ASTOR

W dniu 8 grudnia 2017 r., w gmachu Opery Krakowskiej, odbyła się uroczysta Gala 30-lecia istnienia firmy ASTOR, która otwiera całoroczne świętowanie jubileuszu.  „Chodzi o ludzi” to główna myśl, która przyświecała temu wieczorowi, bez ludzi nie ma bowiem technologii. Stąd motto – Moc technologii, które definiowało firmę ASTOR 5 lat temu, przerodziło się w „Gdzie technologia spotyka człowieka”. Galę poprowadzili: Renata Poreda z ASTORa oraz Łukasz Cioch z LCmedia.pl.

Read more

Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej 2017

29 listopada 2017 r. w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej „Manggha” w Krakowie uroczysta Gala tegorocznej edycji Konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej”, organizowanego już po raz siódmy przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.

Read more

Rewolucja antykorupcyjna nadchodzi – co dla firm oznacza nowa ustawa o jawności życia publicznego? – Spotkanie EY

Uprzejmie zapraszam na spotkanie organizowane przez EY (dawniej Ernst&Young), które odbędzie się 6 grudnia 2017 roku o godz. 10.00 (rejestracja od godz. 9.30) w Qubus Hotel Kraków przy ul. Nadwiślańskiej 6, które poprowadzą: Tomasz Dyrda – Associate Partner w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY, Jarosław Grzegorz – Starszy Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY oraz Robert Sroka – Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY

Read more

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Krakowie

W dniach 17-18 listopada odbyło się w Radoczy wyjazdowe posiedzenie WRRP w Krakowie połączone w warsztatami dla członków Rady, które prowadził jej Przewodniczący Kanclerz Marek Piwowarczyk. W pierwszym dniu uczestnicy dyskutowali na temat „ Czy cudzoziemcy są zagrożeniem czy szansą dla rynku pracy„ oraz zasadami ich zatrudniania. Dyskutowali również na temat programów wsparcia dla pracodawców i pracowników  oraz sytuacją szkolnictwa zawodowego w świetle reformy szkolnictwa, a także o aspektach kształcenia ustawicznego.
Podjęto również dyskusję na temat roli i zasad funkcjonowania rad podczas panelu zatytułowanego „Czy rady rynku pracy są potrzebne?”.
Read more

Biznes. Trendy. Małopolska

Informujemy o ukazaniu się pierwszego numeru miesięcznika „Biznes.Trendy.Małopolska” wydawanego przez Małopolska Agencję Rozwoju Regionalnego SA. Jak czytamy w liście skierowanym do czytelników przez Prezesa Zarządu MARR Pana dr Jana Pamułę,  miesięcznik zajmować się będzie nowymi trendami w biznesie, potencjałem Małopolski oraz prezentacjami dobrych praktyka z naszego regionu. MARR jako spółka otoczenia biznesu jest ważnym uczestnikiem procesu budowania relacji z klientami, partnerami, pracownikami i społecznościami lokalnymi.

Serdecznie gratulujemy tego znakomitego przedsięwzięcia i zachęcamy wszystkich Państwa do włączenia się do grona stałych czytelników.

Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej

W dniu 19 października odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród  w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, w której uczestniczył Kanclerz Marek Piwowarczyk, członek Kapituły konkursu. W kategorii firm zatrudniających od 50 do 250 pracowników znalazła się firma Austrotherm Sp z o.o. zajmująca się produkcją i sprzedażą najwyższej jakości materiałów termoizolacyjnych ze styropianu oraz polistyrenu ekstrudowanego, materiałów stosowanych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Honorowy dyplom oraz statuetkę za zajęcie III miejsca w tej kategorii odebrała Pani Anna Śpiewak, Prezes Zarządu.

Read more

Propozycja likwidacji użytkowania wieczystego

Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim, która  obradowała w dniu 16 października br. pod przewodnictwem kanclerza Marka Piwowarczyka,  dostrzegając problemy z dalszym funkcjonowaniem w obecnej sytuacji społeczno – gospodarczej prawa użytkowania wieczystego, przyjęła stanowisko o wsparciu działań zmierzających do usunięcia  z krajowego porządku prawnego prawa użytkowania wieczystego i przekształcenia go w prawo własności. Propozycja stanowiska została wypracowana na wcześniejszych roboczych spotkaniach przez stronę społeczną.

Read more

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W poniedziałek 16 października 2017r. odbyło się 15. posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim, które prowadził Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk. W posiedzeniu uczestniczyli również reprezentanci Loży: Prezes Jan Bączek oraz Prezes Wiesław Nowak.

Read more

Seminarium ”Rola aktorów społecznych w zarządzaniu w Europie: ekonomia, rozwój regionalny i dialog społeczny”

Kanclerz Marek Piwowarczyk wziął udział w debacie poświęconej dialogowi społecznemu na poziomie regionalnym, która odbyła się w Krakowie 18.09.17 r. w ramach międzynarodowego  seminarium  zorganizowanego przez Region Małopolski NSZZ „Solidarność”, Uniwersytet Jagielloński oraz Stowarzyszenie ASEGE. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele administracji, samorządów, świata nauki i partnerów społecznych z kraju i Włoch.

Read more