Seminarium ”Rola aktorów społecznych w zarządzaniu w Europie: ekonomia, rozwój regionalny i dialog społeczny”

Kanclerz Marek Piwowarczyk wziął udział w debacie poświęconej dialogowi społecznemu na poziomie regionalnym, która odbyła się w Krakowie 18.09.17 r. w ramach międzynarodowego  seminarium  zorganizowanego przez Region Małopolski NSZZ „Solidarność”, Uniwersytet Jagielloński oraz Stowarzyszenie ASEGE. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele administracji, samorządów, świata nauki i partnerów społecznych z kraju i Włoch.

Read more

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWM

Dnia 22 czerwca w Krakowie odbyło się XV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w którym uczestniczył Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk. Członkowie Komitetu zapoznali się i przyjęli Sprawozdanie roczne z działalności RPO oraz omówili i przyjęli zmiany w kryteriach wyboru wcześniej zaakceptowanych Projektów.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W środę 21 czerwca 2017 r. odbyło się 14. posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim, które prowadził jej Przewodniczący, Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk. Rada zapoznała się z informacją Dyrektora Izby Administracji Skarbowej Pana Tadeusza Gibasa na temat  wdrożenia zmian w funkcjonowaniu Krajowej Administracji Skarbowej w tym w szczególności Izby Administracji Skarbowej w Krakowie, z wyzwaniami stojącymi przed administracją oraz głównymi zadaniami.

Read more

Posiedzenie WRRP

Dnia 12.06.2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie WRRP, które prowadził jej Przewodniczący Kanclerz Marek Piwowarczyk.

Read more

VII Forum Przedsiębiorców – Myślę, więc jestem przedsiębiorcą

W Międzynarodowym Centrum Targowo – Kongresowym EXPO Kraków 24 maja odbyło się VII Forum Przedsiębiorców z udziałem Wicepremiera Jarosława Gowina, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego Piotra Dardzińskiego, Marszałka Województwa Małopolskiego Jacka Krupy  oraz wielu innych gości.

Read more

Konkurs Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej

Informujemy, że rozpoczęła się XXIV edycja konkursu „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej”, którego inicjatorem jest Państwowa Inspekcja Pracy.
Konkurs skierowany jest do kreatywnych przedsiębiorców, odpowiedzialnie podchodzących do biznesu, dbających o komfort pracy oraz rozwój zawodowy swoich pracowników. Mogą w nim wziąć udział jedynie te firmy, które w okresie trzech ostatnich lat nie odnotowały śmiertelnych, ciężkich lub zbiorowych wypadków przy pracy (z wyłączeniem nagłych przypadków medycznych i wypadków komunikacyjnych poza zakładem pracy).
Konkurs organizowany jest na dwóch etapach – na szczeblu regionalnym i ogólnopolskim.

Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie internetowej: https://www.pip.gov.pl/pl/konkursy/konkursy-karty/73195,konkursy-pip.html
Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 31 maja 2017 roku na adres: anna.majerek@krakow.pip.gov.pl  lub kancelaria@krakow.pip.gov.pl lub pocztą na adres:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie
pl. Szczepański 5
31-001 Kraków

Serdecznie zachęcamy Państwa do udziału w tym konkursie.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego na temat planowanej reformy urzędów pracy oraz problematyki zatrudniania cudzoziemców

W środę 17 maja 2017r. odbyło się 13. Posiedzenie WRDS w Województwie Małopolskim, które prowadził jej Przewodniczący, Kanclerz Loży Małopolskiej  Marek Piwowarczyk. W posiedzeniu uczestniczyli również członkowie Rady, Pan Jan Bączek, Prezes JAN-POL S.A. oraz Pan Wiesław Nowak, Prezes ZUE S.A.

Read more

XV edycja konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy

Pragniemy Państwa poinformować, że rusza XV edycja konkursu Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy organizowanego wspólnie z Ministerstwem Finansów. Celem konkursu jest tworzenie przyjaznej atmosfery współpracy pomiędzy urzędami skarbowymi a przedsiębiorcami, co jest istotne zarówno z punktu widzenia środowiska gospodarczego, jak i administracji skarbowej.

Read more

XIV posiedzenie KM RPO

W dniach 20 – 21 kwietnia 2017 r. w Radoczy odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-20120, w którym uczestniczył jego członek, Kanclerz Marek Piwowarczyk.

Read more

II edycja Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego

Samorząd Województwa Małopolskiego rozpoczął realizację II edycji Budżetu Obywatelskiego Województwa Małopolskiego. W ramach działań przybliżających cel i zasady przedsięwzięcia, przewidziane zostały spotkania informacyjne oraz warsztaty projektowe przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców województwa małopolskiego.

Read more