Małopolska Nagroda Rynku Pracy

W dniu 17 stycznia br. odbyło się inauguracyjne  posiedzenie Kapituły Małopolskiej Nagrody Rynku Pracy z udziałem członka Kapituły Kanclerza Marka Piwowarczyka.

Read more

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

13 stycznia 2017 r. odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie WRDS, które prowadził Kanclerz Marek Piwowarczyk.

Read more

Wigilia Loży Małopolskiej BCC

Dnia 19 grudnia 2016 roku w Domu Polonii w Krakowie odbyło się uroczyste Spotkanie Wigilijne członków Loży Małopolskiej Business Centre Club, którego Gościem tradycyjnie był ks. bp. prof. dr hab. Tadeusz Pieronek.

Read more

XII posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM

W dniu 14.12.2016 r. odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w którym uczestniczył Kanclerz Marek Piwowarczyk.

Read more

Spotkanie w siedzibie SKwP w Krakowie

Dnia 29 listopada 2016 roku w siedzibie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce Oddział w Krakowie odbyło się spotkanie organizowane wspólnie z Lożą Małopolską Business Centre Club, którego Gośćmi byli: Emil Chojnacki – Wicedyrektor ds. Orzecznictwa Izby Administracji Skarbowej w Krakowie oraz prof. UEK dr hab. Mariusz Andrzejewski – Dziekan Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP PLK S.A. Tematyką konferencji był Jednolity Plik Kontrolny oraz zarządcze aspekty działalności rad nadzorczych w spółkach prawa handlowego.

Read more

„Pułapki przy przejmowaniu spółek. Mądry inwestor przed szkodą”

Dnia 24 października 2016 roku w Domu Polonii w Krakowie odbyło się spotkanie członków Loży Małopolskiej Business Centre Club organizowane wspólnie z firmą EY – jedną z największych w Polsce firm świadczących usługi audytorskie i consultingowe. Goście, Pan Grzegorz Cywiński oraz Pan Zbigniew Pindel, poprowadzili seminarium pod hasłem „Pułapki przy przejmowaniu spółek. Mądry inwestor przed szkodą”.

Read more

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 21.09.2016 r. odbyło się posiedzenie WRDS w Krakowie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Loży Małopolskiej BCC, Prezes Jan Bączek oraz Kanclerz Marek Piwowarczyk.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

W dniach 7-8.10.2016 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie WRRP w Racławicach w którym uczestniczyli członkowie Loży Małopolskiej BCC: Alicja Langsteiner, reprezentująca również Polską Organizacje Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Kanclerz Marek Piwowarczyk, Przewodniczący Rady.

AppleMark

Spotkanie z Wicepremierem Mateuszem Morawieckim

Kanclerz Marek Piwowarczyk wziął udział w spotkaniu szefów najważniejszych organizacji zrzeszających przedsiębiorców w Małopolsce z Wicepremierem Mateuszem Morawieckim,  zorganizowanym w redakcji Dziennika Polskiego.
Dyskutowano o problemach reprezentacji przedsiębiorców, Planie Odpowiedzialnego Rozwoju oraz innych istotnych uwarunkowaniach dotyczących funkcjonowania firm. Kanclerz przedstawił szereg problemów wpływających na rozwój biznesu, mówił m.inn. o niedoskonałości klauzuli obejścia prawa podatkowego, Jednolitym Pakiecie Kontrolnym, ustawach o Krajowej Administracji Podatkowej i zamówieniach publicznych, rozszerzonej konfiskacie oraz barierach w dostępie do finansowania. Zwrócił również uwagę na niewystarczające konsultacje ustaw mających wpływ na gospodarkę.