Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 21.09.2016 r. odbyło się posiedzenie WRDS w Krakowie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Loży Małopolskiej BCC, Prezes Jan Bączek oraz Kanclerz Marek Piwowarczyk.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

W dniach 7-8.10.2016 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie WRRP w Racławicach w którym uczestniczyli członkowie Loży Małopolskiej BCC: Alicja Langsteiner, reprezentująca również Polską Organizacje Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Kanclerz Marek Piwowarczyk, Przewodniczący Rady.

AppleMark

Spotkanie z Wicepremierem Mateuszem Morawieckim

Kanclerz Marek Piwowarczyk wziął udział w spotkaniu szefów najważniejszych organizacji zrzeszających przedsiębiorców w Małopolsce z Wicepremierem Mateuszem Morawieckim,  zorganizowanym w redakcji Dziennika Polskiego.
Dyskutowano o problemach reprezentacji przedsiębiorców, Planie Odpowiedzialnego Rozwoju oraz innych istotnych uwarunkowaniach dotyczących funkcjonowania firm. Kanclerz przedstawił szereg problemów wpływających na rozwój biznesu, mówił m.inn. o niedoskonałości klauzuli obejścia prawa podatkowego, Jednolitym Pakiecie Kontrolnym, ustawach o Krajowej Administracji Podatkowej i zamówieniach publicznych, rozszerzonej konfiskacie oraz barierach w dostępie do finansowania. Zwrócił również uwagę na niewystarczające konsultacje ustaw mających wpływ na gospodarkę.

X posiedzenie Komitetu Monitorującego

W dniach 22-23 lipca odbyło się w Racławicach X posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w którym uczestniczył jego członek, Kanclerz Marek Piwowarczyk.

Obchody Święta Małopolski

W Zamku w Nowym Wiśniczu odbyły się uroczyste obchody Święta Małopolski. Wręczone zostały wyróżnienia, przyznawane przez Województwo Małopolskie wybitnie zasłużonym dla regionu instytucjom i osobom.

MEDALE EUROPEJSKIE

W Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie odbył się 8-go czerwca finał XXVII edycji Medalu Europejskiego. Gospodarzami uroczystości byli: Jerzy Kwieciński – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Marek Goliszewski – prezes BCC, Grażyna Majcher-Magdziak – członkini Rady Organizatorów BCC i gen. Leon Komornicki – członek Rady Organizatorów BCC. Uroczystość prowadził Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC.

V Forum Przedsiębiorców Małopolski

Dnia 6 czerwca odbyło się V Forum Przedsiębiorców Małopolski zorganizowane przez Dziennik Polski pod hasłem „Polska firma rodzinna. Od silnych marek lokalnych do globalnej marki Polska”. W dyskusji panelowej podczas Forum uczestniczył członek Loży Małopolskiej BCC, Prezes ASTOR S.A.  Pan Stefan Życzkowski.

Scenariusze makro dla gospodarki światowej i polskiej

Dnia 23 maja 2016 roku w Domu Polonii w Krakowie odbyło się spotkanie członków Loży Małopolskiej Business Centre Club zorganizowane wspólnie z mBank S.A.Gościem wieczoru był Pan Marcin Mazurek, Wicedyrektor Departamentu Analiz Ekonomicznych mBank a współgospodarzem spotkania Pan Piotr Targalski, Dyrektor Oddziału Korporacyjnego Kraków.

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

W dniach 19-20 maja odbyło się IX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO. W pierwszym dniu w posiedzeniu uczestniczył Kanclerz Marek Piwowarczyk a w drugim Prezes Jan Bączek.