Cele

Podstawowe cele Loży wynikające ze Statutu BCC:

  • integracja środowiska przedsiębiorców w regionie,
  • stymulowanie wzajemnej pomocy i wspólnego robienia interesów,
  • tworzenie reprezentacji środowiska przedsiębiorców, jako partnera władz lokalnych i wspólne wypracowywanie stanowiska wobec władz ogólnopolskich, nawiązywanie kontaktów z regionalną społecznością, konsultowanie i wspólne podejmowanie decyzji dotyczących ważnych wydarzeń publicznych (np. wyborów parlamentarnych czy samorządowych)