Forum Przedsiębiorców – Biznes i praca

W dniu 22 listopada 2018 r. w siedzibie Expo Kraków odbyło się jubileuszowe X Forum Przedsiębiorców pod tytułem: Biznes i Praca – jak przełamać bariery rozwoju. Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk wziął udział w dyskusji panelowej na temat: Jak pobudzić rozwój gospodarczy oparty na nowoczesnych technologiach i materiałach oraz efektywnej organizacji pracy a jednocześnie przyspieszyć proces transformacji rodzimych firm. W swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na zagrożenia wynikające z braku pracowników przestawiając propozycje złagodzenia tego problemu począwszy od zmiany profilu kształcenia branżowego i wyższego w celu lepszego dostosowania do aktualnych i przyszłych potrzeb pracodawców. Omówił wpływ innowacji na zwiększenie konkurencyjności firm, również w kontekście „megatrendów” niosących ze sobą rozwój technologiczny, zwracając uwagę na konieczność podnoszenia produktywności i automatyzację procesów. Przedstawił również oczekiwania przedsiębiorców wobec władz rządowych i samorządowych dla istotnej poprawy sytuacji na rynku pracy.