Jubileusz Staco Polska

W Zamku Królewskim w Niepołomicach firma  Staco Polska Sp. z o.o. , członek Loży Małopolskiej BCC,  obchodziła jubileusz 30-lecia swojej działalności, w którym uczestniczyli przedstawiciele Loży, Kanclerz Marek Piwowarczyk oraz Honorowy Dyrektor Zbigniew Putaj.
Firma oferuje wysokiej jakości kraty pomostowe oraz stopnie schodowe  ze stali zwykłej, nierdzewnej oraz aluminium a także usługi własnej ocynkowni oraz usługi cięcia wzdłużnego blach z kręgów. Wszystkie te wyroby znalazły wysokie uznanie wśród wielu odbiorców krajowych i zagranicznych.
Otwierając część oficjalną Dyrektor Marek Kotarba przedstawił historię i aktualne działania firmy a także przekazał podziękowania wszystkim partnerom biznesowym oraz klientom. Podziękował  również za wsparcie organizacjom biznesowym, których Staco jest członkiem, w tym BCC.
Dyrektor Zarządzający Staco Holding Edwin Zijlstra przekazał wyrazy uznania za działalność biznesową oraz osiągane wyniki oraz złożył podziękowanie za wkład pracy Dyrektorowi Markowi Kotarbie oraz jego poprzednikowi Stanisławowi Słyszowi.
Kanclerz Marek Piwowarczyk składając gratulacje podkreślił wysoką pozycję firmy na tak trudnym i wymagającym rynku osiągniętą dzięki konsekwentnie realizowanej strategii oraz zaangażowaniu całej załogi. Podziękował również za wieloletnią aktywność w życiu Loży i życzył wielu dalszych sukcesów.
Po części oficjalnej odbył się koncert w wykonaniu orkiestry „Obligato” pod dyrekcją Jerzego Sobeńko z udziałem artystów śpiewaków a po nim uroczysty bankiet.
Serdecznie gratulujemy Jubileuszu i życzymy dalszych sukcesów.