Kanclerz Marek Piwowarczyk członkiem Rady Biznesu Wydziału Finansów i Prawa UEK

Kanclerz Loży Małopolskiej BCC uczestniczył w inauguracyjnym posiedzeniu Rady Biznesu Wydziału Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, które odbyło się 2 października br. Gospodarz  spotkania, Dziekan Wydziału Finansów i Prawa prof.dr hab. Mariusz Andrzejewski wraz z współpracownikami określili obszary współpracy w ramach funkcjonowania Rady a także zapoznali zebranych z aktualną problematyką kształcenia studentów. Członkowie Rady dyskutowali na temat profilu kształcenia studentów, zwracając szczególną uwagę na merytoryczny zakres programu studiów i konieczność jego przystosowania do wymagań rynkowych. Ustalono, że członkowie Rady prześlą swoje uwagi w tym zakresie, które posłużą do wprowadzania ewentualnych uzupełnień planów studiów.  Zapoznano się również z projektem utworzenia przez UEK spółki celowej działającej na rzecz wdrażania prac badawczo-rozwojowych, wyrażając zainteresowania współpracą z nowo utworzonym podmiotem.