Kanclerz Marek Piwowarczyk gościem Okręgowego Zjazdu SKwP

Kanclerz Marek Piwowarczyk uczestniczył na zaproszenie Zarządu Oddziału Okręgowego w Krakowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Okręgowym Zjeździe Delegatów, na którym dokonano podsumowania ubiegającej kadencji Zarządu i wyboru nowych władz.
W swoim wystąpieniu Kanclerz przypomniał rolę i znaczenie Stowarzyszenia zapewniającego możliwość rozwoju zawodowego, poszerzenia wiedzy i doskonalenia zawodowego nie tylko swoim członkom. Szczególnie podkreślił konkretną współpracę z Lożą Małopolską w obszarze konsultacji i doradztwa a przede wszystkim organizację dorocznej wspólnej konferencji o bieżącej tematyce interesującej przedsiębiorców.
Gorące podziękowania za współpracę i osobistą przychylność przekazał ustępującemu Prezesowi Łukaszowi Górce, członkowi Honorowemu Loży Małopolskiej BCC.
Po części oficjalnej rozpoczęła się robocza część Zjazdu podczas której dokonano wyboru władz na nową kadencję. Prezesem Zarządu Oddziału Okręgowego ponownie wybrany został dr Łukasz Górka.
Serdecznie gratulujemy.