Nasi Partnerzy

  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Krakowie
  • Oddział Okręgowy w Krakowie SKwP
  • Studenckie Forum Business Centre Club Małopolska
  • AIESEC
  • Podgórski Dom Fotografii w Krakowie

 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (PTE) jest niezależnym, profesjonalnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków. PTE jest członkiem Międzynarodowego Stowarzyszenia Ekonomistów (The International Economic Association).

PTE w Krakowie jest samodzielnym Oddziałem posiadające status spółki z o.o.. Prowadzi ono aktywną działalność naukową, edukacyjną i szkoleniową w zakresie nauk ekonomicznych oraz współpracuje z praktyką gospodarczą przez  opracowywanie ekspertyz, analiz ekonomicznych i studiów podyplomowych oraz Certyfikacji dla podmiotów gospodarczych i samorządów terytorialnych.

Misję Oddziału PTE w Krakowie trafnie opisał w 1921roku barona Jan Götz-Okocimski pierwszy jego prezes:   ?Chcemy być okiem, które dostrzega bogactwa drzemiące w kraju i ludności. Chcemy być uchem, które chwyta potrzeby ogólne i środki dążące do ich zaspokojenia. Chcemy być mózgiem, który rozważa, krytykuje, wskazuje drogę. Staraniem naszym będzie, aby wszystko to, co powiemy lub napiszemy, przemieniało się w czyn. Tylko też z tego punktu widzenia podejmować się będziemy zadań, które uważać będziemy za ważne”.
PTE Oddział w Krakowie integruje ekonomistów i innych specjalistów  zaangażowanych w rozwój gospodarczy i społeczny Polski, a zwłaszcza województwa małopolskiego. Naszymi członkami są profesorowie nauk ekonomicznych, prezesi i dyrektorzy dużych spółek, instytucji publicznych i prywatnych,  sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz liczna grupa studentów i absolwentów uczelni ekonomicznych.
PTE w Krakowie posiada nowoczesną siedzibę w Krakowie przy ulicy Rakowickiej 20A, naprzeciwko Uniwersytetu Ekonomicznego. Posiadamy dwie multimedialne sale konferencyjne oraz  inne pomieszczenia biznesowe i administracyjne.
Z uwagi na zbieżność celów statutowych w dniu 17.11.2015 roku PTE Oddział w Krakowie podpisało porozumienie o współpracy z Małopolską Lożą BCC zmierzając do większego  zintegrowania środowisk biznesowych. 

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce- O/Okręgowy w Krakowie

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ma ponad 100-letnią tradycję, zaś Oddział Okręgowy w Krakowie działa od 75 lat. Edukacyjną ofertę Oddział Okręgowy kieruje do osób zajmujących się zawodowo księgowowścią, finansami oraz pokrewnymi dziedzinami z zakresu obsługi finansowo-księgowej: firm, instytucji, stowarzyszeń i innych organizacji. Kształcenie odbywa się w formie krótkich – jednodniowych szkoleń i wielogodzinnych kursów, w tym w ramach 4-stopniowej ściezki edukacyjnej: „księgowy”, „specjalista ds. rachunkowości”, „główny księgowy” i „dyplomowany księgowy”. Ukończenie każdego z nich daje podstawę wydania odpowiedniego certyfikatu zawodowego SKwP. Ponadto oddział zajmuje się także popularyzacją norm etycznych – uchwalonego  przez SKwP „Kodeksu zawodowej etyki w rachunkowości”, jako jednej z dróg upowszechniania etyki w biznesie i generalnie w obrocie gospodarczym. Oddział Okręgowy Stowarzyszenia Księgowych w Polsce posiada w Krakowie do dyspozycji słuchaczy nowoczesny lokal przy ulicy Kazmierza Wielkiego 19, z kilkoma profesjonalnie urządzonymi salami wykładowymi oraz własnym, nowocześnie wyposażonym laboratorium komputerowym. Bardzo dobre warunki do prowadzenia szkoleń ma także 5 ośrodków edukacyjnych w Oddziałach terenowych SKwP.

Oddział Okręgowy skupia i obejmuje różnorodną działalnością statutową ponad 2.000 członków zwyczajnych oraz prawie 400 członków wspierajacych (firm i instytucji) z terenu całego województwa małopolskiego. O/O posiada Oddziały Terenowe w: Krakowie, Tarnowie, Nowym Sączu, Nowym Targu, Chrzanowie i Olkuszu oraz Koła Terenowe w Wadowicach, Myślenicach i Oświęcimiu, a w środowisku studenckim działa Klub Młodych Księgowych. Więcej informacji o działalności oddziału można uzyskać na www.skwp.krakow, tefonicznie lub w jego siedzibie.

UWAGA:

Oddział Okręgowy SKwP w Krakowie od wielu lat ściśle współpracuje z Małopolską Lożą BCC – przy realizacji wspólnych celów statutowych – wspierająć sie nawzajem przy organizacji wielu przedsięwzięć.

STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB MAŁOPOLSKA

Studenckie Forum Business Centre Club Małopolska, pod honorowym patronatem Kanclerza Małopolskiej Loży Business Centre Club, powstało w roku 2003, mając na celu promocję przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Członkami organizacji są studenci krakowskich uczelni wyższych, ludzie aktywni i dynamiczni, przedsiębiorczy. Poprzez odbyte staże, praktyki niekiedy prowadzenie własnej firmy oraz studia w renomowanych uczelniach zagranicznych poszerzają własne horyzonty dając temu wyraz w tworzeniu autorskich projektów. Działalność Studenckiego Forum BCC Małopolska ma wymiar ogólnopolski i cieszy się poparciem znacznego grona odbiorców. Nieodłącznymi partnerami w realizacji projektów jest Małopolska Loża BCC, Klub Pod Jaszczurami, krakowskie uczelnie, jak również same firmy z regionu. Do największych projektów SF BCC Małopolska można zaliczyć:

  • Spotkania z biznesem comiesięczne meetingi z postaciami polskiego biznesu odbywane w Klubie Pod Jaszczurami. Program jest odpowiedzią na głosy młodych przedsiębiorczych ludzi poszukujących wiary w możliwość sukcesu. Zaproszeni goście podczas spotkania, udowadniają młodym ludziom, iż czasami sam pomysł i determinacja w jego realizacji wiodą do sukcesu. W programie młodzi ludzie mieli przyjemność gościć min. takie osobistości jak Witold Zaraska, Roman Kluska, Jacek Świderski. Spotkanie prowadzą doświadczeni dziennikarze Maja Drexler oraz Sławomir Mokrzycki.
  • Ogólnopolska Siatka Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości uzyskała patronat honorowy Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, jak również patronaty medialne czasopism i telewizji. Projekt jest wyrazem największej inicjatywy studentów, zmierzającej do rozwoju przedsiębiorczości wśród młodych ludzi. Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości działają na największych uczelniach w kraju, pomagając młodym ludziom w zakładaniu i rozwoju własnej działalności gospodarczej.
  • Case Study Polskiego Biznesu jest najnowszym projektem Studenckiego Forum Business Centre Club Małopolska. Projekt obejmuje napisanie i wydanie książki pod taką samą nazwą. Książka będzie poświęcona wzorcom Polskiego Biznesu. Zakłada przedstawienie pionierskiego studium przypadków 12 firm, które w ostatnich latach osiągnęły spektakularny sukces. Materiał w niej zawarty zostanie zebrany przez członków SF BCC Małopolska, zredagowany przez dziennikarzy oraz sprawdzony merytorycznie przez kadrę naukową uczelni ekonomicznych. Grupę docelową tworzą w szczególności młodzi ludzie, studenci kierunków ekonomicznych i administracyjnych.
  • Twoja Wizja Rozwoju Przedsiębiorczości to konkurs poświęcony dla młodych ludzi, dopatrujących się braków i wad w polskim systemie rozwoju przedsiębiorczości, mających do zaoferowania koncepcje służące poprawie sytuacji. Bazując na najlepszych pracach, tworzone są projekty ustaw i petycji następnie składanych na ręce marszałka sejmu. Taka procedura daje faktyczne możliwości zmiany i wpływu na polskie ustawodawstwo, rozwiązując bariery rozwoju przedsiębiorczości. Na laureatów konkursu edycji małopolskiej czekają liczne nagrody, min. Studia podyplomowe w Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, staże oraz praktyki.

Wszelkich zainteresowanych działalnością Studenckiego Forum Business Centre Club Małopolska zapraszamy do kontaktu pod adresem:

Małopolskie Studenckie Forum Business Centre Club
Ul. Gramatyka 8A/423, 30-071 Kraków.
www.malopolska.sfbcc.org.pl

AIESEC

AIESEC to międzynarodowa platforma dla młodych ludzi, na której mogą odkrywać i rozwijać swój potencjał, wpływając przy tym pozytywnie na społeczeństwo. Obecny na ponad 800 uczelniach wyższych w 91 krajach jest największą tego typu organizacją studencką na świecie.
Aby osiągnąć swój cel, AIESEC organizuje każdego roku ponad 3.500 praktyk zagranicznych.

PODGÓRSKI DOM FOTOGRAFII

Podgórski Dom Fotografii jest inicjatywą zrodzoną z pasji do fotografii. Pasja ta stanowi źródło inspiracji, indywidualnego i kreatywnego spojrzenia przy realizacji celów i zadań działalności komercyjnej, która obejmuje pełny zakres usług, całokształt procesu tworzenia fotografii począwszy od idei aż do końcowego, materialnego efektu zapisanego w obrazach, dysponuje i udostępnia profesjonalne studio fotograficzne, ciemnię, pracownię graficzną, prowadzi sprzedaż materiałów do fotografii analogowej.

Równolegle Dom Fotografii rozwija swą aktywność w sferze kulturalnej, organizując wystawy, spotkania z twórcami, realizując śmiałe koncepcje artystyczne.

Wokół Domu Fotografii gromadzą się profesjonaliści dzielący się swoją wiedzą ze wszystkimi mniej lub bardziej doświadczonymi miłośnikami fotografii, którzy chcą pogłębiać i rozwijać swe umiejętności.

Celem Domu Fotografii jest łączenie doświadczenia z nowatorstwem spojrzenia, klasyki z nowoczesnością, umiejętne zawieranie elementów artystycznych w projektach i działaniach komercyjnych.

Dom Fotografii swą działalność prowadzi od lutego 2010 roku, jednak dzięki zaangażowaniu, otwartości na ludzi, pomysły i obszary działań tworzy się wyjątkowe miejsce przyciągające z każdym dniem nowe rzesze zadowolonych klientów, artystów i odbiorców ich twórczości.

Więcej informacji o Podgórskim Domu Fotografii znaleźć można pod adresem:

www.domfotografii.com.pl
Podgórski Dom Fotografii
Ul. Limanowskiego 11
30-551 Kraków
Tel. 12 656 20 20