Ostatnie posiedzenie WRRP

Dnia 6.06.2018 r. odbyło się ostatnie posiedzenie V kadencji Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Krakowie, które prowadził jej Przewodniczący, Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk. W posiedzeniu uczestniczyła również Alicja Langsteiner, członek Loży Małopolskiej BCC. Rada podjęła uchwały dotyczące uruchomienia nowych kierunków kształcenia, pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie ze stanu realizacji zadań Wojewódzkiego Urzędu Pracy za 2017 r. oraz zapoznała się z projektem „Małopolskich Obligacji Społecznych”. Podsumowano również inne ważne projekty dotyczące rynku pracy realizowane przez WUP.

Uczestniczący w posiedzeniu Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys przekazał wszystkim członkom Rady podziękowanie za cztery lata aktywnej działalności oraz wręczył listy z podziękowaniem od Marszałka Województwa Małopolskiego. W piśmie skierowanym do Kanclerza Marka Piwowarczyka Marszałek Jacek Krupa podziękował za wkład i zaangażowanie w kreowanie regionalnej polityki rynku pracy i rozwój zawodowy Małopolan. Również Dyrektor WUP w Krakowie wręczył członkom Rady listy z podziękowaniem za działalność na rzecz rynku pracy oraz promocję partnerskiego dialogu łączącego różne środowiska z obszaru edukacji, biznesu, rynku pracy i administracji.