PAKIET USŁUG 2017

POLISA BEZPIECZEŃSTWA

1.Ochrona interesu gospodarczego Firmy i jej Reprezentantów w sytuacji zagrożenia poprzez:

 • podejmowanie działań interwencyjnych w ramach „Polisy Bezpieczeństwa” wystawionej Firmie m.in. w sporach Firmy z instytucjami administracji państwowej i samorządowej, kontrahentami,
 • reprezentowanie Firmy w kontaktach z instytucjami państwowymi i Unii Europejskiej, mediami oraz innymi podmiotami życia gospodarczego w ramach funkcji rzecznika przedsiębiorców.

 KOJARZENIE BIZNESOWE

2. Wspieranie rozwoju działalności Firmy poprzez m.in.:

 • przekazanie Reprezentantom Firmy Odznaki i Karty Klubowej, na potrzeby nawiązywania kontaktów,
 • zamieszczenie informacji o Firmie na portalu internetowym BCC,
 • zapewnienie dostępu do systemu wymiany informacji gospodarczych w ramach „e-Giełdy Współpracy”,
 • udostępnianie informacji o specjalistach w ramach internetowej „Giełdy Fachowców BCC”,
 • wystawienie „Dyplomu-Rekomendacji” dla Firmy
  i listów polecających,
 • organizowanie spotkań z przedsiębiorcami krajowymi
  i zagranicznymi,
 • udostępnienie kontaktów zagranicznych w ramach „Międzynarodowej Legitymacji BCC” wystawionej Reprezentantom Firmy,
 • zamieszczenie oferty Firmy w „Systemie Rabatów BCC”
  i zapewnienie dostępu do systemu, na zasadach regulaminowych.

 PORADY EKSPERTÓW

 3. Organizowanie porad i konsultacji dla Firmy m.in. w zakresie:

 • bezpieczeństwa osobistego i biznesu,
 • finansowania inwestycji,
 • funduszy unijnych na lata 2014-2020,
 • ochrony danych osobowych,
 • odpowiedzialności społecznej biznesu (CSR),
 • podnoszenia kwalifikacji menedżerskich (NOWOŚĆ),
 • prawa gospodarczego i podatkowego,
 • prawa mediów, autorskiego, ochrony konkurencji,
 • prawa pracy (NOWOŚĆ),
 • prawa zamówień publicznych,
 • przekształceń prawnych przedsiębiorstw,
 • przepisów ubezpieczenia społecznego, w tym emerytalnych (NOWOŚĆ),
 • rekrutacji i rozwoju pracowników,
 • redukcji kosztów przedsiębiorstwa,
 • restrukturyzacji przedsiębiorstw,
 • rozpoczęcia działalności biznesowej za granicą,
 • sprawdzania wiarygodności partnerów gospodarczych,
 • uprawnień kontrolowanego przedsiębiorcy.

 INTEGRACJA BRANŻOWA

 4. Wspieranie interesów Firmy w ramach właściwej komisji branżowej poprzez m.in.:

 • opiniowanie przepisów, wymianę stanowisk oraz uzgodnienia dotyczące branży,
 • reprezentowanie przed właściwymi instytucjami.

 EDUKACJA

5. Dostarczanie informacji z zakresu prawa gospodarczego, zarządzania, marketingu, finansów itp. poprzez:

 • konferencje z udziałem ministrów, posłów, szefów urzędów centralnych i innych przedstawicieli administracji państwowej,
 • potkania doradcze prowadzone przez wybitnych ekonomistów, ekspertów i przedsiębiorców,
 • stałe wydawnictwa: „Gazeta BCC”, „Biuletyn Specjalny BCC” i „Rocznik BCC”.

 KONKURSY I NAGRODY

6. Promocja i reklama Firmy oraz jej produktów na warunkach określonych właściwymi regulaminami poprzez:

 • udział Firmy w konkursie „Lider Polskiego Biznesu”,
 • udział Firmy w Konkursie „Ambasador Polskiej Gospodarki”,
 • udział Firmy w Konkursie „Firma Dobrze Widziana”
 • wyróżnienie produktów Firmy „Medalem Europejskim”,
 • zgłaszanie udziału Firmy w konkursach promujących przedsiębiorczość.

 CENTRUM BIZNESU

 7. Udostępnianie pomieszczeń Klubu BCC w Pałacu Lubomirskich w Warszawie na zebrania biznesowe Reprezentantów Firmy poprzez m.in.:

 • zapewnienie obsługi recepcyjno-kelnerskiej,
 • doradztwo przy organizacji eventów biznesowych.

 LOŻA REGIONALNA

    8. Wspieranie Firmy w ramach działalności „Loży regionalnej” właściwej dla jej siedziby poprzez:

 •  zapewnienie wymiany opinii i podejmowania uzgodnień dotyczących problematyki regionalnej,
 • organizację spotkań z przedstawicielami administracji publicznej,
 • nawiązywanie kontaktów i wymianę doświadczeń gospodarczych.