mpec

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Początków działalności MPEC S.A. w Krakowie należy upatrywać w roku 1953, kiedy to decyzją władz miejskich powołane do życia zostały Miejskie Ciepłownie. Dynamiczny rozwój Krakowa oznaczał systematyczny wzrost pozycji rynkowej spółki. Dziś jest to firma prężnie rozwijająca się, spełniająca najwyższe europejskie standardy, dbająca zarówno o ekologię, jak i przede wszystkim o swoich klientów.

MPEC S.A. eksploatuje obecnie system sieci ciepłowniczych o długości ponad 800 km, dostarczając energię cieplną w postaci centralnego ogrzewania do około 5 000 odbiorców mieszczących się na terenie Krakowa i Skawiny. Ponadto przedsiębiorstwo oferuje inne usługi, m.in. sprzedaż ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz klimatyzacji, zapewniając odbiorcom komfort, bezpieczeństwo i konkurencyjne ceny. Energia wykorzystywana jest także do przygotowania specyficznych potrzeb technologicznych, jak np. podgrzewanie płyt boisk piłkarskich.

Dzięki licznym inicjatywom, a także oferowanym usługom MPEC S.A. aktywnie wspiera walkę z krakowskim smogiem. Wykazując społeczną wrażliwość wspomaga procesy służące ochronie środowiska naturalnego, a w szczególności likwidacji emisji zanieczyszczeń poprzez eliminowanie nieefektywnych źródeł ciepła.

Otwartość na innowacyjność oraz współpraca z ośrodkami naukowymi czynią z przedsiębiorstwa godnego partnera biznesowego.