mpw

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

14 lutego 1901 roku – realizując myśl Prezydenta Miasta Krakowa Józefa Dietla „Nie zrażajcie się Panowie wielkimi kosztami jakie pociągnie za sobą urzadzenie wodociagów, bo koszta przeminą, korzyści bedą wieczne” – otwarto pierwszy nowożytny wodociąg Krakowa. Obecnie MPWiK S.A. w Krakowie to firma nowoczesna, jej produkt spełnia wszystkie obowiązujące normy,a dzięki podejmowaniu nowych wyzwań Krakowskie Wodociągi stały się synonimem jakości i bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę. MPWiK S.A. to: 4 zakłady uzdatniania wody, 2 oczyszczalnie centralne, 5 oszczyszczalni lokalnych i ponad 3780 km sieci wodociągowych i kanalizacyjnych zapewniających  nieprzerwaną dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Spółka działa na terenie Gminy Miejskiej Kraków oraz dodatkowo dostarcza wodę do jedenastu gmin ościennych a odbiera i oszyszcza ścieki dostarczane siecią kanalizacyjną z sześciu gmin ościennych.