tor-krak

TOR-KRAK Sp. z o.o.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych TOR-KRAK Spółka z o.o. swoją działalność rozpoczęło w roku 1991. Spółka zajmuje się przede wszystkim budową, modernizacjami i przebudowami torowisk tramwajowych i kolejowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie całego kraju. Jest firmą średniej wielkości o uznanej renomie, posiada wdrożony certyfikat zarządzania jakością ISO 9001/2008, corocznie jest wyróżniana dyplomami Solidnej Firmy,Fair Play, Gazeli Biznesu itp.