Posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WM

W dniu 14.06.2019 r. odbyło się XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w którym uczestniczył Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk. Głównym tematem posiedzenia były modyfikacje kryteriów wyboru projektów dla kolejnych Poddziałań oraz zatwierdzenie sprawozdania rocznego z realizacji RPO. Uczestnicy posiedzenia przyjęli uchwały zatwierdzające zmiany kryteriów oraz roczne sprawozdanie.