Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWM

W dniu 18 grudnia 2017 r. w Krakowie odbyło się XVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w którym uczestniczył Kanclerz Marek Piwowarczyk, członek Komitetu.
Komitet podjął uchwały w sprawie harmonogramu prac na 2018 r. oraz zatwierdzenia propozycji zmian w RPOWM na lata 2014-2020. Dokonał również zmian w kryteriach wyboru projektów oraz uchwalił kryteria wyboru dla nowych projektów.