Posiedzenie Prezydium WRDS w sprawie ArcelorMittal

Posiedzenie Prezydium Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Krakowie, w którym uczestniczył Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk, poświęcone było sytuacji związanej z decyzją o zatrzymaniu stalowni i wielkiego pieca w Oddziale Krakowskim ArcelorMittal Poland S.A. W posiedzeniu uczestniczyli również przedstawiciele Ministerstwa Energii, Zarządu ArcelorMittal oraz  związków zawodowych i związku pracodawców funkcjonujących w firmie. Dyskusja dotyczyła możliwości zmiany  decyzji  właściciela o zatrzymaniu pracy. W swoim wystąpieniu Kanclerz przypomniał, że w minionych latach Rada trzy razy przyjmowała opinie w sprawie zagrożenia zamknięcia firmy w związku z cenami energii elektrycznej oraz limitami CO2, które przesyłane były do ministerstw i pozostały bez żadnej reakcji.   Ocenił, że strony stoją przed rozmowami ostatniej szansy i dlatego powinien być pilnie powołany zespół ekspertów składający się z reprezentantów  związków zawodowych, pracodawcy oraz odpowiednich ministerstw, który oceni czy istnieje szansa na zmianę decyzji.

W konkluzji ustalono, że związki zawodowe przygotują swoje kompleksowe stanowisko, które będzie przedmiotem obrad najbliższego plenarnego posiedzenia WRDS na początku czerwca.