Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej

W dniu 19 października odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród  w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, w której uczestniczył Kanclerz Marek Piwowarczyk, członek Kapituły konkursu. W kategorii firm zatrudniających od 50 do 250 pracowników znalazła się firma Austrotherm Sp z o.o. zajmująca się produkcją i sprzedażą najwyższej jakości materiałów termoizolacyjnych ze styropianu oraz polistyrenu ekstrudowanego, materiałów stosowanych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Honorowy dyplom oraz statuetkę za zajęcie III miejsca w tej kategorii odebrała Pani Anna Śpiewak, Prezes Zarządu.


Po uroczystości wręczenia wyróżnień odbyła się panelowa dyskusja, z udziałem Kanclerza Marka Piwowarczyka, na temat : „Pracownik cudzoziemiec-szansa czy zagrożenie dla polskiego rynku pracy”. Kanclerz odniósł się do ostatnich badań przeprowadzonych wśród firm zrzeszonych w BCC podkreślając rosnącą ilość zatrudnianych cudzoziemców, zwrócił uwagą na problemy przedłużających się procedur uzyskiwania zezwoleń oraz przedstawił nowe wyzwania czekające przedsiębiorców po wejście w życie od 2018 r. nowych regulacji prawnych.