RADA REGIONALNA

Rada Regionalna Loży Małopolskiej jest organem Loży Małopolskiej Business Centre Club – Związku Pracodawców.

Zasiadają w niej członkowie Loży Małopolskiej BCC, którzy w firmach członkowskich BCC są właścicielami, współwłaścicielami z głosem decydującym bądź członkami Zarządów i Rad Nadzorczych.

Każdy Członek Rady powoływany jest przez Zarząd BCC na wniosek Kanclerza Loży Małopolskiej BCC na kadencję trwającą 3 lata.

Przewodniczącym Rady jest Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk.

Aktualny skład Rady:

FIRMA:Imię i Nazwisko
LOŻA MAŁOPOLSKA BCCWładysław Świadek
ElektriMont Sp. z o.o.Wiesław Skimina
LOŻA MAŁOPOLSKA BCCJan Pamuła
JAN-POL S.A.Jan Bączek
LOŻA MAŁOPOLSKA BCCKajetan d Obyrn
TOFAMA S.A.Zbigniew Wolfram
WOJAS S.A.Wiesław Wojas
ERBET Sp. z o.o.Tomasz Ćwikowski
LOŻA MAŁOPOLSKA BCCMarek Piwowarczyk
LOŻA MAŁOPOLSKA BCCZbigniew Putaj
STACO POLSKA Sp.zo.oStanisław Słysz
ZUE S.A.Wiesław Nowak
Velvet CARE Sp. z o.o.Marek Ściążko
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A.Jan Sady
TOBACCO TRADING INTERNATIONAL POLAND Sp. z o.o.Mariusz Stanek