Małopolskie Urzędy Skarbowe Przyjazne Przedsiębiorcy

Dnia 5 czerwca 2018 roku w Hotelu Kossak w Krakowie odbyło się spotkanie członków Loży Małopolskiej Business Centre Club z Administracją Skarbową, podczas którego został rozstrzygnięty konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez Kanclerza Loży Małopolskiej BCC Marka Piwowarczyka wszystkich zebranych gości a w szczególności gościa spotkania Tadeusza Gibasa, Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Krakowie oraz wszystkich Naczelników Urzędów Skarbowych Małopolski. Kanclerz przybliżył zebranym podstawowe założenia  konkursu, którego celem jest tworzenie przyjaznej atmosfery współpracy pomiędzy urzędami skarbowymi a przedsiębiorcami, co jest istotne zarówno z punktu widzenia środowiska gospodarczego, jak i administracji skarbowej.
Honorowe dyplomy „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy” odebrali: Pani Mariola Farmas, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Miechowie, Pan Piotr Brzuchański, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach oraz Pan Tomasz Janeczek, Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie.

W kolejnej części spotkania głos zabrał Dyrektor Izby Administracji Skarbowej. W swoim wystąpieniu przedstawił nowe regulacje w Konstytucji Biznesu, będącą  pakietem ustaw, których celem jest zreformowanie oraz uproszczenie przepisów dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej. Nowe przepisy dotyczą obszarów, takich jak: zakładanie firmy, relacje przedsiębiorców z urzędami, zawieszenie działalności, zasady tworzenia prawa gospodarczego czy obowiązki związane z prowadzeniem działalności. Kolejnym punktem wypowiedzi było zapoznanie zebranych z aktualnym stanem realizacji reformy KAS oraz o wpływie wprowadzenia tejże reformy m.in. na uszczelnienia systemu podatkowego, zatrzymania wprowadzania na rynek nielegalnych wyrobów tytoniowych i alkoholowych czy zapewnienia bezpieczeństwa gospodarczego obywatelom. Ostatnimi omówionymi przez Pana Tadeusza Gibasa zagadnieniami było funkcjonowanie  Jednolitego Pliku Kontrolnego oraz Split payment. JPK umożliwia podatnikom przekazywanie informacji organom podatkowym w formie elektronicznej pozwalającej na skrócenie czasu wykonywanych czynności oraz zmniejszenia ich uciążliwości, co przekłada się na odejście od papierowych wydruków, szybkiego i wygodnego dostępu do danych, oraz automatyzacji, natomiast Split payment, czyli model podzielonej płatności dotyczący podatku VAT, polegać będzie na tym, że płatność za nabyty produkt lub usługę w kwocie netto uiszczana będzie na rachunek rozliczeniowy dostawcy, natomiast pozostałość czyli kwota VAT wpłacana będzie na odrębny rachunek bankowy.

Po wystąpieniu Dyrektora Tadeusza Gibasa odbyła się dyskusja, podczas której przedsiębiorcy dyskutowali na przedstawione zagadnienia. Zgłaszano uwagi dotycząc  JPK oraz podnoszono obawy dotyczące Split payment, szczególnie dotyczące jego wpływu na płynność finansową firm.

Dalsza dyskusja na poruszone tematy kontynuowana była podczas koktajlu.