Małopolskie Urzędy Skarbowe Przyjazne Przedsiębiorcy

W dniu 17 czerwca 2019 roku w Hotelu Kossak w Krakowie odbyło się spotkanie członków Loży Małopolskiej Business Centre Club z Administracją Skarbową, w trakcie którego został rozstrzygnięty konkurs „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez Kanclerza Loży Małopolskiej BCC Marka Piwowarczyka wszystkich zebranych a w szczególności gościa spotkania Emila Chojnackiego, Zastępcę Dyrektora Izby Administracji Skarbowej ds. Orzecznictwa oraz Naczelników wszystkich Urzędów Skarbowych Małopolski. Kanclerz przybliżył zebranym tematykę spotkania a następnie przystąpił do ogłoszenia wyników konkursu.
Honorowe dyplomy „Urzędu Skarbowego Przyjaznego Przedsiębiorcy” odebrali: Pan Piotr Brzuchański, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Proszowicach, Pan Dariusz Gryglik, Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Nowa Huta oraz Pan Tomasz Janeczek, Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie.
Kanclerz wręczył również dyplom ”Firma Dobrze Widziana” członkowi Loży, prezesowi firmy ERBET Sp. z o.o. Tomaszowi Ćwikowskiemu.

W kolejnej części spotkania głos zabrał Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej. W swoim wystąpieniu przedstawił główne nowości w przepisach podatkowych uchwalone w 2019 oraz planowane do wprowadzenia w najbliższej przyszłości. Jedną z nowości jest opublikowana w dniu 31 maja 2019 roku nowelizacja ustawy o VAT, wprowadzająca zmiany w zakresie udostępniania danych rejestracyjnych podatników zgromadzonych w CRP KEP. Zmiany te dotyczą zasad i mechanizmów ujawniania publicznie informacji o podatnikach VAT, ich statusie w tym podatku oraz  numeru rachunku bankowego. Od 1 września 2019r. poza informacjami obecnie udostępnianymi w BIP na stronie MF o podatnikach niezarejestrowanych/wykreślonych oraz przywróconych, będzie możliwe zweryfikowanie danych każdego kontrahenta, jeżeli będzie zarejestrowany jako podatnik VAT. Będzie również możliwość prześledzenia historii rejestracji kontrahentów dla celów VAT, jak również sprawdzenie, czy podane dane do przelewu środków pieniężnych w ramach transakcji są zgodne ze zgłoszeniem rejestracyjnym. Pan Emil Chojnacki przedstawił również zebranym zasady działania „Programu ostrzegania przedsiębiorców”. Program ten nie wynika bezpośrednio z najnowszych zmian przepisów, lecz ze strategii działań KAS w zakresie zabezpieczenia przedsiębiorców przed nieświadomym uczestnictwem w oszustwie podatkowym. W ramach programu Szef KAS będzie kierować pisemne ostrzeżenie o wystąpieniu ryzyka w łańcuchu dostaw. Ostrzeżenie takie będzie wysłane do indywidualnych podmiotów, po przeprowadzeniu wnikliwej analizy danych, którymi dysponuje KAS.
W ostatniej części swojego wystąpienia, Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej poruszył temat raportowania schematów podatkowych. Przepisy MDR weszły w życie w dniu 1 stycznia 2019r. Mają one zastosowanie do schematów podatkowych, dla których jedno ze zdarzeń, które skutkuje obowiązkiem przekazania informacji wystąpiło w tym dniu lub później. Zostały również przedstawione rodzaje tych schematów oraz podmioty, których dotyczy MDR.

Po wystąpieniu Zastępcy Dyrektora, Pana Emila Chojnackiego odbyła się dyskusja, podczas której przedsiębiorcy dyskutowali na temat przedstawionych zagadnień.

Dalsza dyskusja kontynuowana była podczas koktajlu z udziałem zaproszonych gości.