Spotkanie Wigilijne Loży Małopolskiej BCC

Dnia 17 grudnia 2018 roku w Hotelu Kossak w Krakowie odbyło się Spotkanie Wigilijne członków Loży Małopolskiej BCC, którego gościem jak co roku był Ks. Bp. Prof. Tadeusz Pieronek.

Rozpoczynając spotkanie Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk przywitał wszystkich przybyłych, w szczególności Zastępcę Prezydenta Miasta Krakowa – Jerzego Muzyka, Wiceprezesa Związku  Rzemiosła Polskiego – Janusza Kowalskiego,  przedstawicieli kierownictwa Oddziału Okręgowego PIP oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, którym podziękował za dotychczasową, owocną współpracę a następnie wprowadził zebranych w tematykę spotkania.

Ks. Bp. Prof. Tadeusz Pieronek podzielił się z zebranymi refleksjami na temat aktualnej sytuacji w kraju. Na początku przedstawił zmiany jakie dokonały się w państwie w ostatnim czasie  poruszając  również kwestię uchwalenia nowej Ustawy o Sądzie Najwyższym i konsekwencji jakie za sobą niesie. Podniósł również fakt naszego członkostwa w Unii Europejskiej oraz wynikających z tego faktu przywilejów ale również i obowiązków.

Po wystąpieniu Księdza Biskupa nastąpiła, krótka uroczystość, podczas której Kanclerz wręczył Wiceprezesowi  firmy „Targi w Krakowie Sp. z o.o.” –  Pawłowi Niklińskiemu – Medal Europejski za Targi Przemysłowe.
Następnie Kanclerz podsumował spotkania Loży w drugim półroczu, zachęcił zebranych do uczestnictwa w organizowanych przez Loże spotkaniach a także zaprezentował usługi jakie oferuje nowy członek Loży, kancelaria „MIKULSKI I WSPÓLNICY” na rzecz pozostałych członków.

Po tym świątecznym wprowadzeniu, zebrani udali się na wspólne spotkanie wigilijne, podczas którego, po okolicznościowym wystąpieniu Prezydenta Jerzego Muzyka oraz życzeniach złożonych przez Kanclerza Marka Piwowarczyka,  przełamali się opłatkiem składając sobie najlepsze życzenia  a następnie zasiedli do wspólnego stołu wigilijnego smakując tradycyjne potrawy wigilijne oraz prowadząc rozmowy na aktualne tematy związane nie tylko z prowadzonymi biznesami.