Stefan Życzkowski w Radzie Politechniki Krakowskiej

Podczas pierwszego posiedzenia Rady Uczelni Politechniki Krakowskiej 14 marca br. Stefan Życzkowski, prezes firmy ASTOR, członek BCC, powołany do Rady poprzez senat uczelni, został jej przewodniczącym. Rada Uczelni Politechniki Krakowskiej została – zgodnie z ustawą – powołana w celu doradczym, pozwalającym na lepsze ukierunkowanie rozwoju tej znanej krakowskiej uczelni i dopasowanie do nowych potrzeb rynkowych. Jak podkreślił rektor Politechniki Krakowskiej, prof. dr hab. inż. Jan Kazior, Rada Uczelni, obok rektora i senatu,  to trzeci najważniejszy jej organ. Współpraca na linii biznes – nauka, nauka – biznes to nie tylko rozwój uczelni, to także krok w kierunku kształcenia na wysokim poziomie w synergii z potrzebami przyszłych pracodawców. Wraz z szybkim rozwojem technologicznym powstaje coraz więcej dziedzin i nowych specjalizacji. Inżynier często nie jest w stanie posiadać pełnej wiedzy podstawowej ze wszystkich tych obszarów. Nie przekreśla to jednak możliwości osiągnięcia przez niego sukcesu zawodowego i bycia cenionym specjalistą. Warto, aby przedsiębiorcy i naukowcy zwracali większą uwagę na motywację młodych ludzi, ich umiejętności interpersonalne, komunikatywność, ich ambicje i aspiracje. Jeśli zapomnimy o tym, to przyczynimy się do powstania grupy osób mocno sfrustrowanych i nieprzygotowanych do nowych realiów – komentuje Stefan Życzkowski, prezes zarządu ASTOR.

 

Jan Kazior, rektor Politechniki Krakowskiej, przekazuje akt nominacji na Członka Rady Politechniki Krakowskiej Stefanowi Życzkowskiemu, prezesowi ASTOR.

Jan Kazior, rektor Politechniki Krakowskiej, przekazuje akt nominacji na Członka Rady Politechniki Krakowskiej Stefanowi Życzkowskiemu, prezesowi ASTOR. Źródło: Archiwum Politechniki Krakowskiej, www.pk.edu.pl