Uroczystość 5-lecia firmy Velvet CARE

W piątek 14 września 2018 roku w zakładzie produkcyjnym firmy Velvet CARE w Kluczach odbyła się uroczystość zorganizowana z okazji 5. rocznicy powstania spółki oraz uruchomienia nowej maszyny papierniczej.

W trakcie piątkowej uroczystości goście mieli możliwość poznać historię opowiedzianą przez Artura Pielaka, prezesa zarządu i Marka Ściążko, wiceprezesa i dyrektora papierni w Kluczach oraz zwiedzić ten jeden z największych i najnowocześniejszych zakładów tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Gospodarze podkreślali, że skala rozwoju oraz skala poniesionych w latach 2013-2018 inwestycji jest ogromna. W ciągu 5 lat firma podwoiła się tylko moce wytwórcze i przetwórcze zakładu, ale jednocześnie obroty firmy, a w konsekwencji również liczbę pracowników. Przychody firmy w 2018 roku mają osiągnąć poziom 0,5 mld zł, z czego połowa to przychody ze sprzedaży doskonale znanych polskim konsumentom papierów toaletowych, ręczników kuchennych oraz chusteczek higienicznych i nawilżanych marki Velvet.

Velvet Care nie zamierza na tym poprzestać. Zarząd firmy zadeklarował, że do 2023 roku chce zdobyć pozycję lidera w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, podwoić obroty, osiągając poziom 1 mld zł.

Grono gości liczyło ponad 40 osób. Byli wśród nich przedstawiciele władz lokalnych oraz najważniejszych partnerów wspierających firmę w trakcie projektu budowy nowej maszyny papierniczej m.in. Norbert Bień, wójt gminy Klucze; Marek Piwowarczyk i Zbigniew Putaj z Loży Małopolskiej BCC; Wojciech Przybylski i Małgorzata Popławska z Krakowiego Parku Technologicznego czy Jan Erikson wiceprezes firmy Valmet AB – producenta wspomnianej nowej maszyny papierniczej.

W imieniu zaproszonych gości głos zabrali Norbert Bień, wójt gminy Klucze oraz Wojciech Przybylski, prezes Krakowskiego Parku Technologicznego. Pierwszy mówca zwrócił uwagę na obustronną i obopólnie korzystną współpracę biznesu z władzami samorządowymi, oraz na fakt, żer gmina Klucze jest już kojarzona jako szybko rozwijające się centrum inwestycji w ramach Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Prezes Wojciech Przybylski podkreślił, że osiągnięcia firmy Velvet Care są przykładem „historii sukcesy” i mogą stanowić wzór dla innych polskich przedsiębiorców. W dowód uznania wręczył prezesowi Arturowi Pielakowi statuetkę „Małopolskie Drzewko Inwestycji i Innowacji”

Po części oficjalnej uczestnicy mieli okazję zwiedzić nową część zakładu tj. halę nowej maszyny papierniczej i magazyn bibuły higienicznej, a następnie wszyscy uczestnicy uroczystości mieli możliwość przeprowadzenia rozmów w kuluarach. Gospodarze w tym czasie udzielali odpowiedzi na pytania mediów, którzy zostali zaproszeni na uroczystość.