WRDS o organizacji przewozów regionalnych

Ostatnie w tym roku posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Województwie Małopolskim odbyło się 15.12.2017 r. Posiedzenie, które prowadził Przewodniczący WRDS Kanclerz Marek Piwowarczyk poświęcone było organizacji kolejowych przewozów regionalnych w Małopolsce i zorganizowane zostało w związku z konfliktem pomiędzy Przewozami Regionalnymi Sp. z o.o. Oddział Małopolski a Kolejami Małopolskimi Sp. z o.o.

Uczestniczyli w nim przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Kolei Małopolskich, Przewozów Regionalnych oraz liczna reprezentacja związków zawodowych. W dyskusji strony przedstawiły swoje argumenty dotyczące podłoża i przyczyn istniejącego konfliktu. Rada zobowiązała kierownictwo Kolei Małopolskich oraz Przewozów Regionalnych do przekazania na piśmie swoich uwag oraz propozycji rozwiązania problemu w celu wypracowania swojego stanowiska na następnym posiedzeniu plenarnym. Uczestnicy spotkania zaakceptowali przedstawioną przez Przewodniczącego w/w propozycję.

W związku z upływem kadencji Przewodniczącego Marka Piwowarczyka przewodniczenie Radzie w 2018 r. objął Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik.