WYDARZENIA

XI Forum Przedsiębiorców Małopolski z udziałem Business Centre Club

3 czerwca br. odbyło się organizowane przez Grupę Polska Press XI Forum Przedsiębiorców Małopolski. Tematem przewodnim tej edycji była Marka Małopolska. Świetne pomysły, jakość, tradycja, technologia to doskonały wyróżnik na arenie międzynarodowej. O tych wyróżnikach mówiła także Jadwiga Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii, która podjęła ciekawy wątek o tym czym jest dziś i czym może być Made in Poland.   Read more

Posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO WM

W dniu 14.06.2019 r. odbyło się XXV posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w którym uczestniczył Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk. Głównym tematem posiedzenia były modyfikacje kryteriów wyboru projektów dla kolejnych Poddziałań oraz zatwierdzenie sprawozdania rocznego z realizacji RPO. Uczestnicy posiedzenia przyjęli uchwały zatwierdzające zmiany kryteriów oraz roczne sprawozdanie.

Kanclerz Marek Piwowarczyk gościem Okręgowego Zjazdu SKwP

Kanclerz Marek Piwowarczyk uczestniczył na zaproszenie Zarządu Oddziału Okręgowego w Krakowie Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Okręgowym Zjeździe Delegatów, na którym dokonano podsumowania ubiegającej kadencji Zarządu i wyboru nowych władz.
Read more