WYDARZENIA

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy w Krakowie

W dniach 17-18 listopada odbyło się w Radoczy wyjazdowe posiedzenie WRRP w Krakowie połączone w warsztatami dla członków Rady, które prowadził jej Przewodniczący Kanclerz Marek Piwowarczyk. W pierwszym dniu uczestnicy dyskutowali na temat „ Czy cudzoziemcy są zagrożeniem czy szansą dla rynku pracy„ oraz zasadami ich zatrudniania. Dyskutowali również na temat programów wsparcia dla pracodawców i pracowników  oraz sytuacją szkolnictwa zawodowego w świetle reformy szkolnictwa, a także o aspektach kształcenia ustawicznego.
Podjęto również dyskusję na temat roli i zasad funkcjonowania rad podczas panelu zatytułowanego „Czy rady rynku pracy są potrzebne?”.
Read more

Biznes. Trendy. Małopolska

Informujemy o ukazaniu się pierwszego numeru miesięcznika „Biznes.Trendy.Małopolska” wydawanego przez Małopolska Agencję Rozwoju Regionalnego SA. Jak czytamy w liście skierowanym do czytelników przez Prezesa Zarządu MARR Pana dr Jana Pamułę,  miesięcznik zajmować się będzie nowymi trendami w biznesie, potencjałem Małopolski oraz prezentacjami dobrych praktyka z naszego regionu. MARR jako spółka otoczenia biznesu jest ważnym uczestnikiem procesu budowania relacji z klientami, partnerami, pracownikami i społecznościami lokalnymi.

Serdecznie gratulujemy tego znakomitego przedsięwzięcia i zachęcamy wszystkich Państwa do włączenia się do grona stałych czytelników.

Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej

W dniu 19 października odbyła się uroczysta Gala wręczenia nagród  w konkursie „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”, w której uczestniczył Kanclerz Marek Piwowarczyk, członek Kapituły konkursu. W kategorii firm zatrudniających od 50 do 250 pracowników znalazła się firma Austrotherm Sp z o.o. zajmująca się produkcją i sprzedażą najwyższej jakości materiałów termoizolacyjnych ze styropianu oraz polistyrenu ekstrudowanego, materiałów stosowanych w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym. Honorowy dyplom oraz statuetkę za zajęcie III miejsca w tej kategorii odebrała Pani Anna Śpiewak, Prezes Zarządu.

Read more