WYDARZENIA

„Kierunek Kariera”

6 marca w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Krakowie odbyło się posiedzenie Rady Programowej Projektu Kierunek Kariera, któremu przewodniczył Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Stanisław Sorys. W posiedzeniu uczestniczył członek Rady, Kanclerz Marek Piwowarczyk.

Read more

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO WM

W dniach 26 i 27 stycznia br. w Rytrze odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego  na lata 2014-2020, w którym uczestniczył Pan Prezes Jan Bączek.

Read more

Zaproszenie do udziału w projekcie naukowym

W ramach współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym Oddział w Krakowie pragniemy zachęcić Państwa do udziału w projekcie naukowym pt. „Działalność inwestycyjna przedsiębiorstw determinantą ich rozwoju” realizowanym na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie przez Pana mgr Marcina Piątkowskiego – członka  PTE Oddział w Krakowie.

Read more