WYDARZENIA

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

W dniu 21.09.2016 r. odbyło się posiedzenie WRDS w Krakowie, w którym uczestniczyli przedstawiciele Loży Małopolskiej BCC, Prezes Jan Bączek oraz Kanclerz Marek Piwowarczyk.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

W dniach 7-8.10.2016 r. odbyło się wyjazdowe posiedzenie WRRP w Racławicach w którym uczestniczyli członkowie Loży Małopolskiej BCC: Alicja Langsteiner, reprezentująca również Polską Organizacje Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Kanclerz Marek Piwowarczyk, Przewodniczący Rady.

AppleMark

Spotkanie z Wicepremierem Mateuszem Morawieckim

Kanclerz Marek Piwowarczyk wziął udział w spotkaniu szefów najważniejszych organizacji zrzeszających przedsiębiorców w Małopolsce z Wicepremierem Mateuszem Morawieckim,  zorganizowanym w redakcji Dziennika Polskiego.
Dyskutowano o problemach reprezentacji przedsiębiorców, Planie Odpowiedzialnego Rozwoju oraz innych istotnych uwarunkowaniach dotyczących funkcjonowania firm. Kanclerz przedstawił szereg problemów wpływających na rozwój biznesu, mówił m.inn. o niedoskonałości klauzuli obejścia prawa podatkowego, Jednolitym Pakiecie Kontrolnym, ustawach o Krajowej Administracji Podatkowej i zamówieniach publicznych, rozszerzonej konfiskacie oraz barierach w dostępie do finansowania. Zwrócił również uwagę na niewystarczające konsultacje ustaw mających wpływ na gospodarkę.