WYDARZENIA

X posiedzenie Komitetu Monitorującego

W dniach 22-23 lipca odbyło się w Racławicach X posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w którym uczestniczył jego członek, Kanclerz Marek Piwowarczyk.

Obchody Święta Małopolski

W Zamku w Nowym Wiśniczu odbyły się uroczyste obchody Święta Małopolski. Wręczone zostały wyróżnienia, przyznawane przez Województwo Małopolskie wybitnie zasłużonym dla regionu instytucjom i osobom.

MEDALE EUROPEJSKIE

W Salach Redutowych Teatru Wielkiego – Opery Narodowej w Warszawie odbył się 8-go czerwca finał XXVII edycji Medalu Europejskiego. Gospodarzami uroczystości byli: Jerzy Kwieciński – sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Marek Goliszewski – prezes BCC, Grażyna Majcher-Magdziak – członkini Rady Organizatorów BCC i gen. Leon Komornicki – członek Rady Organizatorów BCC. Uroczystość prowadził Zbigniew Żurek, wiceprezes BCC.