WYDARZENIA

AppleMark

Spotkanie z Wicepremierem Mateuszem Morawieckim

Kanclerz Marek Piwowarczyk wziął udział w spotkaniu szefów najważniejszych organizacji zrzeszających przedsiębiorców w Małopolsce z Wicepremierem Mateuszem Morawieckim,  zorganizowanym w redakcji Dziennika Polskiego.
Dyskutowano o problemach reprezentacji przedsiębiorców, Planie Odpowiedzialnego Rozwoju oraz innych istotnych uwarunkowaniach dotyczących funkcjonowania firm. Kanclerz przedstawił szereg problemów wpływających na rozwój biznesu, mówił m.inn. o niedoskonałości klauzuli obejścia prawa podatkowego, Jednolitym Pakiecie Kontrolnym, ustawach o Krajowej Administracji Podatkowej i zamówieniach publicznych, rozszerzonej konfiskacie oraz barierach w dostępie do finansowania. Zwrócił również uwagę na niewystarczające konsultacje ustaw mających wpływ na gospodarkę.

X posiedzenie Komitetu Monitorującego

W dniach 22-23 lipca odbyło się w Racławicach X posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w którym uczestniczył jego członek, Kanclerz Marek Piwowarczyk.