WYDARZENIA

Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

W dniach 19-20 maja odbyło się IX posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO. W pierwszym dniu w posiedzeniu uczestniczył Kanclerz Marek Piwowarczyk a w drugim Prezes Jan Bączek.

Posiedzenie Bractwa Mecenatu Kultury

W dniu 23 maja odbyło się posiedzenie Bractwa Mecenatu Kultury z udziałem jego członka, Kanclerza Marka Piwowarczyka.

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Dnia 27.04.2016 r. odbyło się posiedzenie WRRP w Krakowie, które prowadził jej Przewodniczący, Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk.