WYDARZENIA

Posiedzenie Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy

Dnia 27.04.2016 r. odbyło się posiedzenie WRRP w Krakowie, które prowadził jej Przewodniczący, Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk.