AKTUALNOŚCI

Zaproszenie na spotkanie w dniu 1 kwietnia 2019r.

Uprzejmie zapraszam  członków Loży Małopolskiej Business Centre Club na spotkanie pt.”Cała Polska strefą inwestycji”, które odbędzie się w poniedziałek 1 kwietnia 2019 roku o godz. 17:00 w Hotelu Kossak w Krakowie (Plac Kossaka 1).

Gościem spotkania będzie: Pan Wojciech Przybylski – Prezes Krakowskiego Parku Technologicznego, który zapozna zebranych z tematyką funkcjonowania KPT oraz nowymi regulacjami prawnymi dotyczącymi wspierania nowych inwestycji umożliwiającymi korzystanie z ulg również poza obszarem dotychczasowej strefy.

Gorąco zachęcamy Państwa oraz współpracowników zajmujących się poruszaną tematyką w firmie do udziału w tym spotkaniu.

Ze względów organizacyjnych uprzejmie proszę o potwierdzenie uczestnictwa na adres e-mail: biuro@bccmalopolska.pl lub telefonicznie: (12) 353 79 99 lub +48 509 435 125.

Jubileusz firmy Elsta

Uroczysta gala, która odbyła się 4.10.2018 r. w Krakowie uświetniła Jubileusz 30-lecia firmy Elsta z Wieliczki. Spotkanie, w którym uczestniczyli partnerzy biznesowi firmy oraz klienci z Polski, Szwecji i Wielkiej Brytanii, rozpoczęło się od powitania gości przez Prezesa Zarządu Jacka Stankiewicza oraz Wiceprezesa Jakuba Stankiewicza, którzy w ciekawej i dynamicznej formie zapoznali zebranych z historią firmy oraz planami rozwojowymi. Po części oficjalnej odbyła się część artystyczna oraz bankiet zakończony okolicznościowym tortem. Read more

Jubileusz 65-lecia MPEC S.A. w Krakowie

W Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku w Sukiennicach odbyła się w dniu 24.09.2018r. Gala Jubileuszowa 65-lecia istnienie Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Krakowie z udziałem wielu zaproszonych gości. Prezes Zarządu MPEC S.A. Jan Sady w swoim wystąpieniu przypomniał zarówno historię firmy jak również aktualnie realizowane zadania. Podkreślił ścisły związek rozwoju przedsiębiorstwa z dynamiką rozbudowy miasta a także zapoznał obecnych z ogromnymi zrealizowanymi już oraz planowanymi inwestycjami, które mają na celu bezpieczeństwo i komfort cieplny mieszkańców.

W Gali uczestniczyli: Kanclerz Loży Małopolskiej BCC Marek Piwowarczyk oraz Honorowy Dyrektor Loży Zbigniew Putaj, którzy złożyli Prezesowi MPEC S.A. gratulacje i życzenia oraz przekazali list gratulacyjny od Prezesa Marka Goliszewskiego