Z ŻYCIA FIRM

Na Zamku Królewskim w Warszawie, w odrestaurowanych Arkadach Kubickiego, odbyła się Letnia Wielka Gala BCC, w czasie której najlepsi polscy przedsiębiorcy odebrali Diamenty do Złotych Statuetek Lidera Polskiego Biznesu.

Diamenty do Złotych Statutetek Lidera Polskiego Biznesu wręczali: prof. Leszek Balcerowicz, minister sprawiedliwości Krzysztof Kwiatkowski i minister finansów Jacek Rostowski.

Diamenty Lidera Polskiego Biznesu są potwierdzeniem wysokiej jakości produktów firm oraz ich dynamicznego rozwoju oraz wysokiej pozycji na rynku. W tym roku zostali wyróznieni członkowie Loży Małopolskiej BCC:

  • Ósmy Diament dla przedsiębiorstwa WOJAS S.A.
  • Trzeci Diament dla przedsiębiorstwa ElektriMont Sp. z o.o.
  • Drugi Diament dla przedsiębiorstwa Controll Proces S.A.
  • Drugi Diament dla przedsiębiorstwa  FERRO S.A.
  • Pierwszy Diament otrzymało przedsiębiorstwo ARMATURA S.A.

Wszystkim nagrodzonym firmom serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów zawodowoych.

Małopolska Nagroda Gospodarcza w Kategorii Duży Przedsiębiorca dla Integer.pl S.A.

Podczas Gali Annual Bussiness in Małopolska Meeting 2011, która odbyła się w Teatrze Słowackiego w Krakowie, Marszałek Marek Sowa uroczyście wręczył statuetki wyróżniające najlepszych przedsiębiorców w Województwie Małopolskim. W Kategorii Duży Przedsiębiorca zwyciężyła Grupa Integer.pl S.A.

Małopolska Rada Gospodarcza wskazała przede wszystkim na sukcesy biznesowe grupy w perspektywicznych branżach (kolportaż, usługi pocztowe oraz finansowo-ubezpieczeniowe) oraz wkład w rozwój gospodarczy regionu, powstanie nowych miejsc pracy oraz mobilizowanie mieszkańców Małopolski do aktywności biznesowej.

Serdecznie gratulujemy!

Członkowie Loży Małopolskiej BCC laureatami konkursu ” Ambasador Polskiej Gospodarki”

W Pałacyku MFZ w Warszawie odbył się uroczysty finał III edycji konkursu „Ambasador Polskiej Gospodarki”. Pośród 58 firm- laureatów, znalazły się również firmy będące Członkami Loży Małopolskiej BCC: ELSTA Sp. z o.o., FERRO S.A., ASTOR Sp. z o.o., Zakłady Azotowe w Tarnowie- Mościcach S.A., Armatura Kraków S.A.

Laureaci odebrali dyplomy z rąk wiceminister Beaty Stelmach i prezesa Marka Goliszewskiego. Uroczystość prowadził przewodniczący Konwentu BCC Wojciech Warski.

Najważniejszym celem konkursu jest zwiększenie zaangażowania polskich przedsiębiorców w promocję Polski na arenie międzynarodowej, jako wiarygodnego partnera gospodarczego. Wyróżnia firmy osiągające sukcesy na rynkach miedzynarodowych, promuje wysokie standardy ekonomiczno- finansowe i dobre praktyki biznesowe w kontaktach zagranicznych. Służy także zacieśnianiu współpracy przedsiębiorców z przedstawicielami polskich instytucji odpowiedzialnych za promowanie Polski, polskiej gospodarki, kultury i inicjatyw społecznych, polegającej m.in. na rozwoju wzajemnych kontaków i wymianie informacji. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o tytuł Ambasadora Polskiej Gospodarki w czterech kategoriach: Eksporter, Partner Firm Zagranicznych, Marka Europejska, Kreator Rozwiązań XXI wieku. Przedsiębiorcy oceniani są na podstawie sumy punktów przyznanych przez Jury w wypełnionej ankiecie konkursowej.

Eksporter– wyróznienie dla firm promujących polską gospodarkę przede wszystkim przez eksport wyrobów lub usług.

Laureaci w kategorii Eksporter:

– Armatura Kraków S.A.

– ELSTA Sp. z o.o.

– FERRO S.A.

Partner Firm Zagranicznych– wyróżnienie dla firm, które promują polską gospodarkę przez działalność biznesową podejmowaną wspólnie z firmami zagranicznymi na terenie naszego kraju lub poza granicami Polski.

Laureat w kategorii Partner Firm Zagranicznych:

– ASTOR Sp. z o.o.

Marka Europejska– wyróznienie dla firm, których działalność biznesowa jest bardzo dobrze znana w Europie i kojarzona już nie tylko z Polską, ale z najlepszymi jakościowo wyrobami lub usługami europejskimi.